Bedömning FÖR och AV lärande

Tid
2017-02-02 08:30 - 2017-02-03 14:00
Typ
Bedömning och betyg
Plats
Näringslivets hus
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-02-02
Arrangör
Konferens

Bedömning kan liknas vid att lägga pussel av elevers kunskapsutveckling, det är en komplex men viktig del av lärararbetet och inkluderar planering och genomförande såväl som kartläggning och utvärdering. Välkommen!

Konferensen berör bland annat:

• Bedömning som gemensam angelägenhet
• Svårigheter och möjligheter med sambedömning.
• Återkoppling – förvirrande, skrämmande eller användbar?
• Lärandematriser för att stödja lärande
• Betygssättning – hur blir bedömningar till ett betyg?
• Skriftliga prov som bedömningsverktyg – en analys.
• Vad kan du som lärare tänka på när du konstruerar och använder prov?

På konferensen medverkar:

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Göteborgs universitet och Högskolan Halmstad
Anna Karlefjärd, Karlstad universitet
Jenny Green, Högskolan Kristianstad
Carina Wikström, Slottegymnasiet i Ljusdal
Johan Alm, Västra hamnens skola i Malmö
Christina Odenstad, Karlstad universitet och Rudbecksgymnasiet i Sollentuna

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Den här konferensen är för dig som är arbetar i årskurs 6 till 9 på grundskolan och samtliga år på gymnasiet.

Kostnad

Boka-tidigt-pris 3495 kr ex moms Gäller om du bokar senast 31 december 2016

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=379759

Kontakt

Petra Svensson
08-56226812
petra.svensson@skolporten.se