Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

  •  
Tid
2019-04-10 09:30 - 2019-04-11 16:00
Typ
Elever i behov av särskilt stöd, Organisation och ledarskap
Plats
Essingen konferenscenter
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2019-04-03
Arrangör
Skolporten

Konferensen för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

På konferensen medverkar:
Anna Eva Hallin, logoped
Petri Partanen, fil.dr. och leg. psykolog
Yvonne Bergmark Bröske, leg. sjuksköterska
Lina Liman, journalist och författare
Heléne Stern, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi
Aida Kotorcic, förstelärare
Nina Rung, kriminolog, föreläsare och debattör
Anna Lindgren, logoped

Konferensen berör bland annat:
• De osedda flickorna – autism ur ett genusperspektiv.
• Utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan – självreglerat lärande och scaffolding i undervisningen!
• UDL – vad är det och hur kan det stötta till att tillgängliggöra undervisningen?
• Hur utveckla och stötta i det akademiska språket för att förbättra såväl läsförståelse som muntlig och skriftlig uttrycksförmåga?
• Ta del av den senaste forskningen kring ordförråd och språkstörning.
• Motiverande samtal – en samtalsmetod som bidrar till goda relationer och välfungerande samverkan.
• Dyslexi – vad vet vi och hur kan vi göra skolan göras mer dyslexivänlig?
• Elevhälsa i fokus! Normer, övergrepp och prevention - så kan arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar stärkas!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

Boka plats senast 31 december 2018: 3 495 kr Boka senast 5 april 2019: 3 795 kr Ordinarie pris fr.o.m. 6 april 2019: 4 995 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=431597

Kontakt

Linda Karlstedt
0739826901
linda.karlstedt@skolporten.se