Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

  •  
Tid
2017-04-27 09:00 - 2017-04-28 14:30
Typ
Elever i behov av särskilt stöd
Plats
Essinge konferenscenter
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-04-27
Arrangör
Konferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Vi skapar en röd tråd mellan lärprocesser, motivation och förhållningssätt.

På konferensen medverkar:

Petri Partanen, fil. dr, leg psykolog och specialist i psykologisk pedagogik
Alva Appelgren, fil. dr och universitetslärare
Bo Sundblad, föreläsare
David Edfelt, leg psykolog
Mimmi Sandberg, rektor
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare

Konferensen berör bland annat:

* Feedback och motivation - konsten att ge rätt återkoppling!
* Vilken typ av feedback leder till utveckling?
* Information och kommunikation med vårdnadshavare i svåra lägen - telefon, mejl och samtal?
* Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar - om sammanhanget kring ”Undantagsparagrafen”
* Vad händer om man kopplar samman lärande och anknytningsteori? – Praktiskt förhållningssätt som grundas i relationen.
* Vilken roll spelar metakognition och andra underliggande kognitiva förmågor för lärandet
* Flickor med adhd och/eller autismspektrumtillstånd - tidigare upptäckt för bättre stöd och minskad risk för psykisk ohälsa

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Samtliga pedagoger i hela Sverige är välkomna!

Kostnad

Boka-nu: 3.495 kr ex moms. Gäller vid bokning senast den 31 december 2016.

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=382157

Kontakt

Birgitta Hartzell
08 - 562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se