Konferens: Förskolans yngsta barn

  •  
Tid
2019-05-08
Typ
Förskola, Hållbar utveckling
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Lärarfortbildning

Hållbar utveckling: lärande, inflytande och undervisning

Hållbar utveckling har inte bara fått större utrymme i vårt uppdrag, vår förståelse av begreppet har också vidgats. Nu behöver vi nya ingångar för hur vi arbetar med detta spännande och mångfacetterade begrepp i utbildningen. Vi behöver mer kunskap om hur vi ökar 1-2-åringarnas delaktighet och inflytande i undervisningen. Vi behöver idéer för hur vi lyfter social och ekonomisk hållbarhet, och inte bara den ekologiska.

Under konferensen knyter vi ihop läroplanens intention med forskning, lärande och undervisning för att ge svar på frågan hur vi arbetar med de olika hållbarhetsperspektiven med de yngsta barnen i förskolan.

Målgrupp för händelsen

https://www.lararfortbildning.se/forskola/konferenser/forskolans-yngsta-barn-2019

Kostnad

3 250

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskola/konferenser/forskolans-yngsta-barn-2019?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=banner&utm_campaign=Pedagog%20Sthlm

Kontakt

Monica Franc
08 - 737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se