Undervisning i förskolan

  •  
Tid
2020-03-03 09:30 - 16:00
Typ
Förskola, Förskola
Plats
Van der Nootska Palatset
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Skolporten

Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!

På konferensen medverkar:
Ebba Hildén, universitetsadjunkt
Elisabeth Lindgren Eneflo, fil.lic. i pedagogiskt arbete, kommunal lektor
Maria Olsson, fil.dr i specialpedagogik, lektor i pedagogik
Sofie Källhage, förskollärare
Josefin Malm, förskollärare

Konferensen berör bland annat:
• Undervisning i förskolan – vad skulle det kunna vara?
• Hur får man till en undervisning där de yngsta barnen stimuleras, utmanas och fångas?
• Hur kan vi ta tillvara barns initiativ och nyfikenhet och uppmuntra och stimulera barnen att lära tillsammans och av varandra?
• Förskollärares röster om undervisning – glimtar från ett forskningsprojekt.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger från hela landet är välkomna!

Kostnad

2 495 kr ex moms

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=458492

Kontakt

Åsa Lasson
0704-262827
asa.lasson@skolporten.se