Kursen Hedra

  •  
Tid
2018-08-24
Typ
Jämställdhet
Plats
Meddelas när anmälan görs, samtliga kurstillfällen kommer att äga rum centralt i Stockholm.
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Arrangör
Origo Stockholm

Hedersrelaterat förtryck och våld

Kompetensutveckling för dig som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld med ungdomsgrupper.

Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som möter och arbetar med ungdomar i grupp såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare, fältassistenter m.fl.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

http://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2018/05/Kursen-HEDRA-HT-2018-2.pdf

Kontakt

Sofie Davila Norelius
sofie.davila.norelius@stockholm.se