Bedömningsstöd i matematik åk 1-3

  •  
Tid
2017-05-11 15:00 - 17:00
Typ
Matematik
Plats
Bolinderssalen, Bolinders plan1
Årskurser
1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2017-05-03
Arrangör
FoU-enheten

Seminarium för lärare i matematik

Från höstterminen 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i matematik samt i läs- och skrivutveckling i årskurs 1.

Bedömningsstödet har tagits fram för att ge konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i matematik. Materialet är tänkt att underlätta och stödja lärarens undervisning och syftet är att identifiera elevernas vanliga missuppfattningar och begreppsliga svårigheter samt att identifiera elever som behöver extra utmaningar inom ämnet.

Under seminariet kommer vi att introducera bedömningsstödet samt ge lärarna möjlighet att bekanta sig med materialet.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=102139

Kontakt

Lena Sandquist
lena.sandquist@stockholm.se