Fortbildning för dig som undervisar i spanska

  •  
Tid
2018-10-03 - 2018-10-04
Typ
Moderna språk, Bedömning och betyg
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-10-02
Arrangör
Skolporten

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på spansk språkdidaktik och forskning! Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

På konferensen medverkar:
Patricia Diaz, leg. spansklärare och författare
Per Måhl, utbildningskonsult
Berit Aronsson, universitetslektor
Carlos Henderson, universitetslektor
Adriana Sturesson, leg. spansklärare
Linda Flores, universitetslektor
María Bernal, docent

Konferensen berör bland annat:
- Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i moderna språk.
- Utmaning i grammatikundervisningen - hur är det med spansk perfekt?
- Lustfylld språkinlärning med hjälp av digitala resurser.
- Spansk prosodi - vilka drag ska vi fokusera på i undervisningen?
- Varierad språkundervisning väcker elevernas motivation till att lära!
- Sociopragmatiska aspekter i spanskundervisningen.
- Väck läslusten med spanskspråkig zombielitteratur!

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=415234

Kontakt

Mariam Gorji
076-0386548
mariam.gorji@skolporten.se