Fortbildning för dig som undervisar i slöjd - Pedagog Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

  •  
Tid
2018-05-07 10:00 - 2018-05-08 16:00
Typ
Slöjd
Plats
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2018-05-06
Arrangör
Skolporten

Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete. Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

På konferensen medverkar:
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Elisabet Jagell, trä- och metallslöjdslärare och IT-didaktiker
Peter Hasselskog, universitetslektor
Helena von Malortie, slöjdlärare
Martin Arneving, slöjdlärare
Anna Sjölund, beteendevetare och psykoterapeut
Joakim Andersson, universitetsadjunkt


Konferensen berör bland annat:
• Betygssättningsprocessen i slöjdämnet
• Praktiska exempel på examinationsuppgifter och bedömningsmallar i slöjdämnet
• Vilka utmaningar, behov och tillgångar står vi inför med nyanlända elever i klassrummet?
• Hur kan eleverna använda alla sina språk i slöjden?
• Slöjdundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv - tydliggörande pedagogik för slöjdlärare!
• Slöjdelever som innovatörer!
• Fiktiv eller konkret instruktion – klarspråk i slöjdsalen
• Digitala verktyg - hot eller möjlighet för slöjdämnet?
• Uppgiftens betydelse - hur hänger delarna i ett arbetsområde samman och utgör en helhet?

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=411346

Kontakt

Mariam Gorji
076-0386548
mariam.gorji@skolporten.se