Konferens för dig som undervisar i slöjd

  •  
Tid
2015-05-11 08:30 - 2015-05-12 15:00
Typ
Slöjd, Slöjd
Plats
Hotel Birger Jarl konferens
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2015-05-08

Under två dagar får du ta del av praktiknära presentationer som bland annat behandlar slöjdämnet ur ett nordiskt perspektiv, hur du kan använda QR-koder i din slöjdsal, få inspiration av maker-rörelsen samt aktuell slöjddidaktisk forskning.

På konferensen medverkar:

Peter Hasselskog, Göteborgs universitet
Marléne Johansson, Göteborgs universitet
Carl Heath, Interactive Institute Göteborg
Juha Hartvik, Åbo Akademi, Finland
Kasper Hiltunen, Åbo Akademi, Finland
Eva Melin, Slöjd angår alla!
Eric Sigurdson, Umeå universitet.
Stina Westerlund, Umeå universitet.
Kenth Hedevåg, NP-teamet i Stenungsund
Åke Nygren, Sakin Media


Konferensen berör bland annat:

• Formativ bedömning i slöjd – bedömning för lärande.
• Att tolka kunskapskraven och kommunicera bedömningsgrunder till eleverna.
• Vilka likheter respektive skillnader finns det inom slöjdämnet i de nordiska länderna och vad kan vi lära oss av varandra?
• Kreativt skapande i slöjden med digitala verktyg.
• Slöjd + genus = sant
• Vilken roll kan smarttelefonen spela i slöjdämnet?
• Slöjd som emotionell praktik, vad innebär det?
• Slöjd – svårigheter och möjligheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
• Vad innebär ihopkopplat lärande och lärande med hjälp av maker-kultur?
• Kan slöjd vara en väg till ökad gemenskap och tolerans?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

2995 kr ex moms tom 19 december

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Linda Jansson
08-562 268 01
linda.jansson@skolporten.se