Svenska som andraspråk

  •  
Tid
2019-03-20 - 2019-03-21
Typ
Svenska som andraspråk, Bedömning och betyg
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-03-19
Arrangör
Skolporten

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk!

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

På konferensen medverkar:
Anna Flyman Mattson, docent
Per Måhl, utbildningskonsult
Carina Aronsson, logoped
Liv Linjer Fridefors, logoped
Mikhael Mikalides, lärare
Ingegerd Enström, fil.dr i svenska språket
Charlotta Mosesson, förstelärare
Terese Andersson, förstelärare

Konferensen berör bland annat:
• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i svenska som andraspråk.
• Språkstörning och flerspråkighet - hur arbeta framgångsrikt med eleverna?
• Skönlitteratur som medel för språkutveckling.
• Uttalsundervisning - praktiska övningar och verktyg.
• Språkinlärning som grund för språkundervisning.
• Konsten att undervisa om ord i svenska som andraspråk.
• Värdeskapande lärande som språkutvecklande arbetssätt!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=422675

Kontakt

Mariam Gorji
08-56226816
mariam.gorji@skolporten.se