Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

2 dokument matchar dina val

Kan Petter och hans fyra getter stärka och utveckla barnens språk?

Filtyp
Adobe Reader 424kB
Beskrivning
Artikeln handlar om ett temaarbete kring barnboken Petter och hans fyra getter som vi genomförde under läsåret 2009/2010 i vår förskoleklass, på Lillholmsskolan, Skärholmen. Syftet med temat var att stärka och utveckla elevernas svenska språk samtidigt som vi parallellt ville att barnen skulle tillägna sig ny kunskap i matematik och naturkunskap. Temaarbetet skedde i smågrupper med boksamtal som grund. Eleverna fick också arbeta skapande. Det visade sig att barnen skulle bli mycket engagerade och delaktiga i temat. Några resultat av temat var att alla elever var aktiva i boksamtalen. Eleverna tillägnade sig nya ord och begrepp liksom ordningstal och geometriska figurer. Alla elever ville delta i dramatiseringen av ”Petter”. Resultatet tyder på att det arbetssätt vi använt har gett eleverna goda förutsättningar att utveckla såväl språket som lärandet.
Författare
My Froster
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Vägar till likvärdig bedömning

Filtyp
Adobe Reader 953kB
Beskrivning
Arbetet med mål och betygskriterier har pågått under flera år på Aspuddens skola. Mi Lodell är svensk- och SO-lärare på Aspuddens skola och driver projekt för hur media kan integreras i flera skolämnen. Annika Pauli är speciallärare på Aspuddens skola och har byggt upp ett system för testning och diagnostisering. Micael Pettersson arbetar som lärare och biträdande rektor på Aspuddens skola, skrivit flera SO-läromedel och har bl.a. medverkat i utvecklingen av en nationell prov- och bedömningsbank i samhällskunskap för Skolverket. I detta dokument beskriver dom hur Aspuddens skola arbetar med att hitta vägar till likvärdig bedömning.
Författare
Micael Pettersson, Annika Pauli & Mi Lodell
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (F, förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Betyg och bedömning, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 2 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val