Att möta elevers oro och frågor

Med orsak av den tragiska händelsen tidigare i eftermiddag skickar vi ut ett extra nyhetsbrev med information om stöd och rutiner om det förekommer våld eller hot på en skola. Vi har samlat material om hur man som lärare kan möta och svara på elevers oro och frågor, information om säkerhetsfrågor på utbildningsförvaltningen samt kontaktpersoner som lärare och rektorer kan vända sig för att få stöd i säkerhetsfrågor och elevhälsa.

När det händer tragedier som berör många uppstår lätt rykten. Håll dig uppdaterad genom att följa media och var källkritisk. Om du vill prata med dina elever om rykten och fake news eller om värdegrund på nätet på rekommenderar vi Statens medieråds material MIK för mig och Källkritik — vem, vad, varför?

På intranätet kan du som anställd i Stockholms stad ta del av rutiner vid hot och våld i skolan.

Nytt på Pedagog Stockholm

Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation

Efter den tragiska händelsen på Enskede gårds gymnasium kan elever känna oro eller ha frågor. Vi har samlat material till stöd för dig som träffar barn och unga. Mötet med elever i en krissituation Skolpsykologen Åsa...