Digital kompetens/Koda i skolan/Att upptäcka hedersrelaterat våld/"Hela barnet - hela dagen"

Nu lanserar vi en sida för digital kompetensutveckling. Där hittar du kurser och seminarier som rustar dig inför de nya skrivningarna i läroplanen som gäller från höstterminen. Kodcentrum har tagit fram ett material om programmering tillsammans med lärare på Enbacksskolan. 

Misstänker du att en elev utsätts för våld och förtryck är du skyldig att göra en orosanmälan. Origo berättar hur du känner igen signalerna.

På Nya Elementar har skola och fritidshem ett tätt samarbete kring elevernas lärande.

Vill du delta i ett undervisningsutvecklande projekt? Fredagen den 26 januari är det drop-in med Stockholm Teaching and Learning Studies på Hantverkargatan. Då får du veta hur du eller din skola ansöker om medel och får hjälp att fylla i ansökan. 

¡Hola! alla spansklärare/studenter. 2-3 februari är det dags för spansklärardagarna på Grillska huset tillsammans med Uppsala universitet.

Helena, Calle och Monica

Nytt på Pedagog Stockholm

Många vägar till kompetensutveckling inom digitalisering

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som kan användas som stöd i arbetet med att förbereda grundskolans lärare för undervisning enligt de nya skrivningarna i läroplanen som berör...

Koda med elever

Från och med höstterminen 2018 ska alla elever undervisas i programmering i framförallt matematik och teknikämnena. Redan nu är flera skolor igång och Kodcentrum har tillsammans med lärare på Enbacksskolan i Tensta,...

Är alla dina elever tillbaka efter sommarlovet?

Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att ens familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Det ingår i skolans demokratiska uppdrag att arbeta mot denna typ av förtryck...

"Barnet hela dagen - allas ansvar"

– Ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem, bidrar till ett kontinuerligt lärande och ökar tryggheten för eleverna, säger Tina Kling Olsson, biträdande rektor på Nya Elementar, som arbetat drygt 15 år med...
Tips på händelser i kalendariet
mån
29
jan
2018-01-29 13:00 - 15:00
SMART Learing Suite med SMART Notebook – grundintroduktion
Utbildningsförvaltningen har tecknat ett centralt licensavtal som innebär att alla skolor kostnadsfritt kan använda SMART Learning Suite. I SMART Learing Suite ingår SMART Notebook 17, SMART Lab och SMART Response.
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
tis
30
jan
2018-01-30 18:00 - 19:30
Inkluderande undervisning för läsovana
Jenny Edvardsson är gymnasieläraren som väcker pojkarnas läsintresse och utvecklar deras läsning. Hör henne föreläsa!
Plats: Stockholms stadsbibliotek
ons
31
jan
2018-01-31 14:00 - 16:15
Workshop om Skolbiblioteksplanen
En workshop med fokus på skrivningarna i Skolbiblioteksplanen som bidrar till elevernas medie- och informationskunnighet.
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Till hela kalendariet