Digitala prov/Arbeta mot våldsbejakande extremism/Så söker du på Pedagog Stockholm/

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår! Hösten kommer sannolikt att präglas av den nya skrivningen i läroplanen där arbetet med digitaliseringen förändrar undervisningen för många av oss. Varför inte börja med Digiexam som är ett verktyg att göra uppgifter och prov digitalt?

Skolan ska aktivt arbeta för demokratiutveckling. Vi tipsar om hur du kan lära dig mer om hur man motarbetar våldsbejakande extremism i skolan och hur du kan upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld.

Sökfunktionen har tagits bort på Pedagog Stockholm. Vi berättar hur du gör för att hitta.

Helena, Calle och Monica

Nytt på Pedagog Stockholm

Skapa uppgifter och prov digitalt

Allt fler lärare i Stockholms stad låter sina elever göra uppgifter och prov via sina datorer och Ipads. Under 2019 kommer det att vara obligatoriskt att genomföra delar av de nationella proven digitalt. Därför...

Att arbeta mot våldsbejakande extremism i skolan

I grund- och gymnasieskolan ska det bedrivas ett aktivt arbete som främjar demokratiutveckling och mänskliga rättigheter och som därigenom motverkar våldsbejakande extremism. Regeringen definierar våldsbejakande...

Är alla dina elever tillbaka efter sommarlovet?

Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att ens familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Det ingår i skolans demokratiska uppdrag att arbeta mot denna typ av förtryck...
Tips på händelser i kalendariet
mån
18
sep
2017-09-18 14:00 - 17:00
Nya Språket lyfter
Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3
tis
19
sep
2017-09-19 09:00 - 12:00
Introduktion till programmering
Att arbeta med programmering ger på ett roligt och stimulerande sätt en djupare förståelse för vår omvärld och för dagens digitala teknik.
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
tis
19
sep
2017-09-19 13:30 - 16:30
Nätverk för IKT-utvecklare och pedagoger i förskolan
Har du en ledande eller drivande roll inom IKT på din förskola eller i ditt förskoleområde? Vill du utveckla verksamheten på förskolan och hitta nya arbetssätt med hjälp av digitala möjligheter?
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
tis
26
sep
2017-09-26 14:00 - 17:00
MIK med fokus på bild och medier
Vad innebär MIK och hur kan vi synliggöra och arbeta med medie- och informationskunnighet i klassrummet?
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Till hela kalendariet