Programmering på Örbyskolan/Paviljong öppnade för pedagogiska möjligheter/Fysisk aktivitet skapar lugn/Medarbetarenkäten

Att hantera förändringar ställs vi som arbetar i skolan ofta inför. Läs hur de tagit sig an den reviderade läroplanen på Örbyskolan och hur undervisning i paviljong skapar studiero på Rålambshovsskolan.

Med daglig rörelse, som lek, spel eller idrott, ökar uthålligheten och lusten i skolarbetet. I nätverket Spring i benen delar grundskolor erfarenheter och inspirerar varandra om hur de ska arbeta för att eleverna ska bli mer fysisk aktiva under skoldagen.

Om drygt tre veckor är det sportlov och då får vi alla tid att röra på oss. För elever som ännu inte klarat kunskapskraven i simkunnighet arrangeras simskola. Här finns  tider på simhallarna att boka gratis.

Är du nyfiken på hur du kan dokumentera din yrkeskicklighet? Onsdag eftermiddag den 14 februari är du välkommen på ett infomöte om meritering.

Helena, Calle och Monica

Nytt på Pedagog Stockholm

Uppmuntran utvecklar programmering på Örbyskolan

Rektor Christina Larsson och skolborgarrådet Olle Burell lyssnar till Oskar Lindström och Hannes Sunnanbos historia om pippifågeln Fransson. Elmer Sunnanbo assisterar. För eleverna i klass 2A på Örbyskolan innebär...

Nya möjligheter med paviljong på Rålis

Med det ökande elevantalet har nästan var tredje grundskola i Stockholm fått sätta upp tillfälliga paviljong. Bland dem Rålambshovsskolan, vars nya paviljong är engelskt grön med snedtak. Den är placerad lite i kanten...

Spring i benen

Om eleverna får vara fysiskt aktiva under skoldagen skapas ett lugn under skoldagen som ökar koncentration, kreativitet, motivation och minne. Då är det lättare för eleverna att prestera bra i skolan. Genom nätverket...
Tips på händelser i kalendariet
tis
6
feb
2018-02-06 14:00 - 17:00
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3
ons
7
feb
2018-02-07 13:30 - 16:30
Lågaffettivt bemötande i förskolan med Helene Skoglund
Lågaffektivt bemötande i förskolan - för dig som arbetar som förskollärare inom Stockholms Stad.
Plats: Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7B, Stockholm
tor
8
feb
2018-02-08 13:00 - 16:00
Har du några fakta om gröna djur?
Arbeta med informationssökning och källkritik i skolbiblioteket.
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
Till hela kalendariet