Vanliga frågor och svar

  •  

Här nedanför hittar du vanliga frågor och svar som rör Stockholm stads IT-miljö. Hittar du inte din fråga är du välkommen att skicka in den genom att använda kontaktformuläret upp till höger.

Appar/iPad

Var hittar jag information om appar?
Dels kan du hitta mycket information via pedagogstockholm.se Surfplattor och appar i skolan dels kan du diskutera appar och iPads  via forumet https://www.facebook.com/#!/groups/paddsnack/

Beställa

Vad är en behörig beställare
Kontakta din rektor för att få reda på vem som är skolans behörige beställare.

Vem får använda serviceportalen?
Alla, men vad man kan göra styrs av den roll man har. En behörig beställare kan göra mer än en vanlig användare.

Vem kan beställa programvaror?
Rektor är ansvarig för att skolan har rätt licenser och att licenser köps in till de datorer som skall få ett visst program. När en licens finns beställer skolans behörige beställare programmen till rätt dator/datorer.

Vilka kan beställa pedagogiska program från serviceportalen så att installeras på en dator?
Det gör skolans behörige beställare. Innan det görs behöver rektor säkerställa att skolan har licenser för de berörda programmen.

Facebook/forum

Finns det något forum för pedagogiska program?
Javisst, det finns ett facebookforum för detta. Du hittar mer information på Paddsnack och pedagogiska program.

Finns det något iPad/appforum?
Javisst, det finns ett facebookforum för detta. Du hittar mer information på Pedagog Stockholm här

Hur skaffar jag ett facebook konto?
Att bli en medlem i en Facebook-grupp kräver alltid ett användarkonto – här kan skolan välja om de vill ha ett gemensamt användar-id, skapat för detta ändamål (skapas av användaren själv), eller använda ett eget registrerat Facebook-konto.
Om du inte redan har ett Facebook konto skapar du ett här (följ instruktionerna i Facebook) http://www.facebook.com/

Kommunikation

Finns det ett enkelt sätt att kommunicera med mina kollegor inom Stockholms stad?
Skype är ett "chatt"-program som ger möjlighet att kommunicera med alla anställda i staden.

Hur kommunicerar jag via Skype?
Utbildning finns på http://itutb.ad.stockholm.se/

Vad är Skype?
Skype finns installerat på samtliga centralt distribuerade datorer. (Finns under Start och alla program).

Lösenord

Hur byter jag lösenord?
Följ anvisningarna i serviceportalen https://pwdchange.ad.stockholm.se/

Hur får jag ett nytt lösenord, om jag har glömt mitt gamla?
Kontakta Servicedesk för att få ett nytt lösenord. Om du har fyllt i och kan svara på dina kontrollfrågor så får du lösenordet direkt, annars skickas lösenordet till din chef.

Var hittar jag kontrollfrågorna för lösenordsbyte eller glömt lösenord?
http://serviceportalen.stockholm.se/default.aspx

Program

Hur beställer jag ett pedagogiskt program?
Vänd dig till din behöriga beställare som gör beställningen via Serviceportalen. Information om de flesta centralt paketerade pedagogiska program finns här.

Hur får jag veta priset på ett program?
Kontakta comparex på staden@​comparex.se

Hur kan jag få tips på programvaror?
I forumet forumet på https://www.facebook.com/groups/428410547184023/  kan du ge/få tips på programvara, tips på hur de olika programmen funkar tillsammans t.ex. bildprogram contra skrivprogram. (villket program kan jag välja för att under lätta för elever att "skriva" när man inte läser)

Hur vet jag om vi på skolan har licens för ett program?
Kontakta Atea staden@atea.se eller 020- 44 66 00 eller din behöriga beställare.

Hur väljs pedagogiska program ut?
Behov och önskemål inkommer från de pedagogiska verksamheterna. Därefter kontrolleras att programmet uppfyller en rad grundläggande krav, ex. tekniska.

Kan man få prova ett pedagogiskt program utan köpkrav?
De beställningsbara pedagogiska programmen som kräver licens och då är förknippat med en kostnad, kan inte prövas utan köpkrav. De pedagogiska program som är "gratisprogram" kan man prova.

Vad kan HCL (före detta Volvo IT) hjälpa mig med när det gäller en programvara?
HCL:s uppdrag är att se till att programmet kan startas. HCL  har dock inget åtagande gällande själva programfunktionaliteten.

Var kan jag söka efter ett pedagogiskt program?
På programbanken kan du söka efter ett program utifrån centralt innehåll i Lgr och Lgrs11 http://appdb.edu.stockholm.se/

Varför står det inte vad ett program kostar?
Det kan finnas fler återförsäljare av programmet och priserna kan variera.

Vem kan beställa en paketering av ett program?
All paketering av pedagogiska program beställs centralt ifrån utbildningsförvaltningen. Däremot kan du skicka önskemål kring pedagogiska program med motivering till utbf.gsitapp@​stockholm.se

Hur kommer jag åt en skrivare?
Via programmet "CirratoSearch" kan jag söka upp och installera skrivare.

Hur gör jag om jag behöver användarsupport på ett pedagogiskt program?
Om användarsupport ingår i den licens du köpt, kontaktar du producenten/leverantören för det pedagogiska programmet.

Hur kan man få hjälp att installera ett pedagogiskt program?
På en dator i skolan går det inte att installera program på samma sätt som man gör hemma. På skolans datorer installeras program genom att programmen beställs till datorerna av skolans behörige beställare.

Hur kommer jag i kontakt med IKT-enheten?
IKT-enhetens beställarstöd via kontaktformuläret http://supportutbf.stockholm.se/gsit/  eller funktionsbrevlådan itfragor.utbildning@​stockholm.se

Hur kontaktar jag servicedesk?
Servicedesk kontaktas på något av följande sätt
Telefon:  48200 internt, 08-508 48 200
E-post: servicedesk@​stockholm.se
Chatt: Guide
Fax: 08-508 48 199

När kan jag ringa servicedesk?
Dygnet runt. Begränsad service mellan 17.00 - 07.00

Vad kostar supporten hos HCL:s servicedesk?
Det kostar inget att ringa till eller kontakta HCL:s servicedesk för att få hjälp. Kostnaden för Servicedesk ingår i och betalas av kostnaden för varje användarkonto.

Utbildning

Var kan jag hitta information om IT utbildningar?
Här hittar du utbildningar som är relevanta för dig som datoranvändare inom Stockholms stad http://itutb.ad.stockholm.se/
Det kan även användas av elever http://itutb.ad.stockholm.se/elever

Övrigt

Vad är GS-IT?
En förkortning av Gemensam Service IT och det är namnet för det sätt som Stockholms stad hanterar och administrerar it-miljön i alla stadens verksamheter.

Vad är serviceportalen? Serviceportalen är gränssnittet för beställningar, felanmälningar och information till HCL.

Ordlista IT i Stockholms stad

Ordlista IT i Stockholms stad

En förklaring av de vanligaste orden.

Senast uppdaterad 16 januari 2013