Ämnesveckor på Ekens skola är modellen

  •  

Läraren Helen Elofsson, här tillsammans med Sara Pulgarin och Tuva Holmgren i 7A, tittar på modellen av den by som klassen och levt med hela veckan i engelska. Foto: Ulrica ZwengerLäraren Helen Elofsson, här tillsammans med Sara Pulgarin och Tuva Holmgren i 7A, tittar på modellen av den by som klassen och levt med hela veckan i engelska. Foto: Ulrica Zwenger

Mer än 50 nya grundskolor kommer att behövas i Stockholm fram till år 2040. Så ser i alla fall prognosen ut.

Det senaste tillskottet i den utbyggnaden är Ekens skola, som ligger högt och är inramad av ekar i Hammarby sjöstad.

Sammanlagt 100 elever, de flesta från den närliggande Lugnets skola, började i sjuan här i augusti. Fullt utbyggd kommer skolan att rymma cirka 450 elever i årskurs 7–9.

Christina Lindgren är skolans rektor. Hon har infört en modell där eleverna koncentrationsläser ett teoretiskt ämne – svenska, engelska, matematik, NO eller SO – under en hel vecka i ett rullande femveckorsschema. De lärare som undervisar i moderna språk och praktisk-estetiska ämnen är dock schemalagda traditionellt.

Modellen har Christina Lindgren tagit med sig från sin tid som biträdande rektor på Åsö grundskola. Där deltog två av de fyra arbetslagen i undervisningen med ämnesveckor.

Lugn och trygg studiemiljö

Nu har hon fått möjlighet att bygga upp modellen från början och i alla klasser. Och även om den ställer höga krav på lärarna som undervisar en klass i sitt ämne en hel vecka, har det varit många sökande till de sammanlagt tio lärartjänsterna som startar med sjuorna det här läsåret. Fem lärare undervisar i ämnesveckor, varav fyra har erfarenheter av det sedan tidigare. Bara NO-läraren har inte gjort det förut, men han är mycket positiv, berättar Christina Lindgren.

Hon ger flera exempel på modellens fördelar:

– Den skapar en lugn och trygg studiemiljö genom att elever och lärare befinner sig i samma klassrum hela veckan. Det behövs ingen ställtid med transport och spring i korridorer mellan varje lektion som startas och avslutas.Ingenting säger att en lektion behöver vara just 50 minuter, konstaterar hon.

– Förklaringen till att det blivit 50 minuter är troligen att det var den tid en munk eller en nunna hade på sig att undervisa mellan bönestunderna i klostret som skulle ske varje timme.

Tiden ger möjligheter och utmanar

Inte minst för elever med koncentrationssvårigheter passar modellen bra.

– Den ger läraren tid att hjälpa dem att komma i gång och att förstå. När de här eleverna läser enligt ett vanligt schema är det ofta dags att sluta när de äntligen kommit i gång. De slipper starta om med ett nytt ämne och de får tid att landa, säger Christina Lindgren och betonar att också elever som behöver mer utmaningar har glädje av modellen, eftersom de får möjlighet att fördjupa sig mer i ämnet.

Helen Elofsson, lärare i engelska och franska, håller med.

– Vi hinner prata färdigt om olika saker. Som lärare måste jag naturligtvis tänka extra på variationen och tempot så att alla elever känner sig utmanade. Jag måste också vara beredd att gå in och lösa konflikter när jag har eleverna under så lång tid. Samtidigt är det roligt att lära känna varandra lite mer och jag lär mig elevernas namn snabbare.

Hinner med spännande expriment

Också Sara Pulgarin och Tuva Holmgren i klass 7A tycker att de lär sig mer och hinner få djupare kunskaper när de läser samma ämne under en vecka.

De har nyss avslutat en vecka med NO.

– Vi har pratat hela veckan om atomer och molekyler. Vi hann göra flera spännande experiment, bland annat med olika ämnen som löstes i vatten, berättar Sara Pulgarin.

Veckan i engelska tillsammans med Helen Elofsson ägnade klassen åt rollspel. Eleverna delades in i grupper om fyra eller fem som fick utgöra en familj.

– Vi byggde en enkel modell av en by som alla familjer bodde i och som vi kallade för Dnalgne, alltså England baklänges. Det hände en massa saker i familjen och i byn som vi var tvungna att ta ställning till och diskutera, säger Tuva Holmgren.

Hon berättar också att hon var borta fyra dagar under matematikveckan, men att hon redan har tagit igen det.

Ta igen missad lektionstid

Christina Lindgren förklarar att elever som varit sjuka kan söka upp sin lärare i efterhand och prata om vad de missat. Och eleverna har studiestöd en gång i veckan. Då finns alla lärare på plats att fråga. Dessutom kan den som är sjuk gå in på Skolplattformen under Planering och bedömning och hitta alla planeringar.

– Men i stort innebär modellen att eleverna arbetar med ett teoretiskt ämne från måndag till fredag. Sedan kan de känna sig lediga över helgen och ha en aktiv fritid. Det är också en positiv effekt av att läsa i ämnesveckor.

Skolan är inne på sin första termin. Fler satsningar kommer att göras för att skapa en trygg studiemiljö. Som att varje klass ska välja kompisstödjare som i sin tur har kontakt med någon vuxen.

Sara Pulgarin och Tuva Holmgren ser fram emot det.

– Vissa elever vill kanske hellre prata om problem med en kompis än med en lärare.

Nästa läsår byggs skolan på med ytterligare elever i årskurs 7. Christina Lindgren har redan börjat fundera.

– Då måste vi nog bryta upp arbetslaget och skapa två nya där vi blandar de nyanställda lärarna med de gamla. Men jag är övertygad om att det här sättet att arbeta är en bra lösning för elever i en stressig tonårstid.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 29 mars 2019