Spring i benen

  •  

Elever på Engelbrektsskolan. Foto: Björn TeschElever på Engelbrektsskolan. Foto: Björn Tesch

Om eleverna får vara fysiskt aktiva under skoldagen skapas ett lugn under skoldagen som ökar koncentration, kreativitet, motivation och minne. Då är det lättare för eleverna att prestera bra i skolan. Genom nätverket Spring i benen inspirerar Stockholms skolor varandra med exempel på vad man kan göra för att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva under skoldagen.

Varje skola deltar med en representant till nätverket, som finns både som grupp på facebook och träffas i respektive grundskoleområde, för att inspirera varandra och utbyta erfarenheter.

– Det finns studier som visar att elever som deltagit i fysisk aktivitet innan lektioner i språk och matematik fått 40 procent bättre skolresultat. Och att två extra idrottslektioner i veckan höjer elevernas resultat. Andra positiva effekter är att upplevelser av stress, depression och ångest minskar, säger Christer Oja som är projektledare för Spring i benen.

För att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen arbetar man med brain breaks, pulspass och organiserade rastaktiviteter.

Rörelsepaus/Brain break

Kort rörelsepaus i klassrummet på 2–5 minuter under teoretiska lektioner. Koncentrationsförmågan ökar upp till 25 minuter efter pausen. En brain break kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en stående övning som utmanar eleverna intellektuellt och ger ny energi.

Här visar Ålstensskolans den enkla brain breaken Först till 21.

https://www.youtube.com/watch?v=tvFT6iMRqJs

Pulspass

En extra lektion med pulshöjande aktiviteter där arbetspulsen ska komma upp till 70 procent av maxpulsen. Eleverna går direkt till lektion efter pulspassen.

Här demonstrerar Olovslund Nockebyhovs skolor ett exempel på en aktivitet som kan ingå i ett pulspass, vristhopp.

https://www.youtube.com/watch?v=bRB-u53uC0c

– Under pulspassen arbetar eleverna med pulsband kopplade mot en programvara som gör att de ser vilken puls de har. Tanken är att eleverna ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 % av maxpulsen. Pulspassen kan också genomföras utan pulsband, eleverna får då själva med stöd och guidning från lärare skatta sin puls och ansträngning, berättar Christer Oja.

Organiserade rastaktiviteter

Organiserad rastaktivitet är ledda aktiviteter som höjer pulsen på rasterna. Förutom att de organiserade rörelseaktiviteterna har positiv inverkan på hälsa och koncentration under lektionerna efteråt så ökar den sammanhållningen bland eleverna och gemenskapen mellan årskurserna.

Inspireras av andra

På Bäckahagens skola arbetar man med daglig rörelse för alla elever. Detta har gett roligare raster, ökade simkunskaper, elever som orkar mer på mattelektionen och bättre motorik bland lågstadieelever. I filmen Hjärna rörelse berättar idrottsläraren Ronnie Iveslätt hur de arbetar.

https://www.youtube.com/watch?v=v3EuisoCPwM

Ännu mer inspiration

Behöver din skola ännu mer stöd för att bryta stillasittandet? Här tipsar Skolverket om hur man får mer aktiva lektioner och raster.

Lärare bloggar

På bloggen Spring i benen kommer stockholmslärare att publicera goda exempel på fysisk aktivitet som kan genomföras under skoldagen. Alla exempel kommer från stadens grundskolor och grundsärskolor.

Kontakt

Kontaktperson för nätverket är Christer Oja på grundskoleavdelningen.076 12 33 919 / christer.oja@stockholm.se

Senast uppdaterad 7 maj 2019