Bedömning och betyg

  •  

Arbetet med bedömning är ett av skolans mest centrala verktyg. Lärare som har en god kompetens inom området bedömning och betyg skapar större möjligheter för elever att nå högre kunskapsnivåer.

two stars and a wish

"Two stars and a wish"

Sju lärare har undersökt hur gensvar från både elever och lärare påverkar läs- och skriv-utvecklingen.

lgr 11 samlade kursplaner

Lgr11 samlade kursplaner

Du kan läsa mer om kursplanerna för Lgr11 och ladda hem dokument, via länken här nedanför.