Betyg och betygsättning

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
  •  

Lärande bedömning

Arbetet med bedömning är ett av skolans mest centrala verktyg. Lärare som har en god kompetens inom området bedömning och betyg skapar större möjligheter för elever att nå högre kunskapsnivåer.

Målsättningen är att öka lärares kompetens genom att:

  • Planera undervisningen utifrån nationella mål.
  • Dokumentera och följa upp undervisningen för att kunna analysera och bedöma elevens lärande.
  • Synliggöra nästa steg i elevens kunskapsutveckling.

Betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara de kunskaper som eleverna tillägnar sig under lektioner i den berörda kursen/det berörda ämnet som ska ligga till grund för bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas i andra sammanhang. Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar. 

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning.

Senast uppdaterad 26 mars 2019