Bedömning och betyg i gymnasieskolan

  •  

Titel

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga.

Allmänna råd om betyg och betygsättning (Skolverkets webbplats)

Senast uppdaterad 26 mars 2019