Kontaktpersoner bedömning och betyg

Har din skola en kontaktperson?

Kontaktpersonen är en länk mellan skola och utbildningsförvaltningen. Fråga din skolas kontaktperson om kompetensutveckling, seminarier, forskningsrapporter eller annat stödmaterial som gäller bedömning och betyg.

Kontaktpersonerna träffas tre gånger per termin.

Ínformation från kontaktpersonsmötena återfinns på vår blogg Lärande bedömning. Läs bloggen här

Utbildningsförvaltningen har genomfört flera satsningar med syfte att stödja skolorna i deras bedömningsarbete. Satsningen har även resulterat i digitalt stödmaterial som skolorna kan använda i sitt utvecklingsarbete.

Kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen

Elisabeth Forsberg Uvemo
elisabeth.forsberg@​stockholm.se

Erika Isaksson
erika.isaksson@​stockholm.se

Senast uppdaterad 19 november 2012