Kreativa processer i bildsalen

  •  

Sten Canevall är förstelärare på Lillholmsskolan.Sten Canevall är förstelärare på Lillholmsskolan.

Skapandet är i första hand ett kommunikativt verktyg. Det får sin djupa betydelse först när någon annan får ta del av det skapade. Så tänker i alla fall bildläraren Sten Canevall, nyutnämnd förstelärare på Lillholmsskolan i Skärholmen.

Därför är hans ambition alltid att hitta en publik för det hans elever skapar. Det har bland annat lett till elevutställningar på Nationalmuseum och Kungliga slottet, affischer för Cirkus Scott och att elever visat propagandaaffischer och hållit tal på Stadsbiblioteket.

– Jag vill att hela skolan ska öppna sina portar mot det omgivande samhället och att eleverna ska känna stolthet över det de skapat, förklarar han.

Skapa en positiv bild av förorten

Den utåtriktade verksamheten är också ett sätt att ändra på den ofta negativa bilden av förorten.

– Jag vill visa vilken kapacitet det finns här ute och få eleverna att bära med sig den vissheten ut i livet, säger han.

Sten Canevall arbetar gränsöverskridande, låter tider platser, material, tekniker och förstås undervisningsområden sammansmälta och berika varandra. Men han märker att andra lärare har fått svårare att våga tacka ja till samarbete på grund av stressen inför de nationella proven och på grund av det stigande trycket på att allt ska dokumenteras.

Lust och känsla i kursplanen

Han talar också om den motsättning som ligger mellan det intuitiva och oförutsägbara i kreativ verksamhet och skolans ökade krav på långsiktig planering.

Själv känner han sig ändå trygg. Med sina över trettio års lärarerfarenhet klarar han att följa sin lust och känsla och ändå hinna med allt som krävs i kursplanen.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm nr 4 sid 24 - 27. 

Helene Lumholdt

Gästbloggen/Lillholmsskolan kliver in i konsten: Nationalmuseum

Gästbloggen/ Lillholmsskolan kliver in i konsten: Nationalmuseum och Livrustkammaren

Senast uppdaterad 29 juni 2017