Bli lärare

  •  

Bli lärare

Studera till lärare

Genom studier på högskola eller universitet kan du bli förskollärare, grundskollärare, ämneslärare och yrkeslärare. Det finns flera vägar till lärarbehörighet. Information om de olika examina och hur du söker till lärarutbildningen finns på studera.nu.

Årets grundskollärare 2015 Britt-Marie Öhman på Askebyskolan i Rinkeby berättar varför läraryrket är så spännande.

När du studerar till lärare kommer en del av din utbildning ske genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Under din VFU får du följa olika lärare och undervisa i ditt ämne med stöd av en handledare. 

Alternativa vägar till läraryrket

När du läst akademiska kurser och vill bli lärare

Om du redan har ämnesstudier från högskola eller universitet kan du komplettera din utbildning och sedan ta ut en ämneslärarexamen med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU:n innehåller den pedagogiska delen av lärarutbildningen. Erbjudandet vänder sig till Stockholms stads  7-9 skolor och gymnasieskolor som är i behov av ämneskompetens i matematik, no och teknik.

Civilingenjören Jenny Archer valde att läsa till lärare med KPU. 

När du har en akademisk examen och vill bli lärare

Teach for Sweden är en stiftelse som Stockholms stad samarbetar med. TFS erbjuder ett ledarskapsprogram där du har möjlighet att bli behörig lärare och en skicklig ledare. Programmet vänder sig till dig som är nyutexaminerad eller yrkesverksam och har akademiska förkunskaper. Under ledarskapsprogrammets två år blir du anställd på en skola i Stockholms stad på 100 procent där du kommer att arbeta som lärare fyra dagar i veckan. En dag i veckan är fri för att läsa in kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng, på distans. Efter två år är du behörig lärare. 

Läs artikeln om "Civilingenjörerna som blev lärarstudenter" genom TFS.

När du arbetar som lärare men saknar examen

Om du arbetar som lärare men saknar lärarexamen har du möjlighet att genom VAL-projektet uppnå behörigheten och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskola och som har högskoleutbildning men som saknar lärarexamen.

För dig som har en utländsk lärarexamen

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom utländska lärares vidareutbildning, ULV-projektet. ULV-projektet är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har utländsk lärarexamen.

För dig som är nyanländ lärare och läser svenska

Stockholms stads utbildningsförvaltning har startat ett projekt med namnet Från nyanländ till nyanställd lärare. Projektet kommer att pågå mellan februari 2016 och december 2018. Tanken är att nyanlända lärare, via ett snabbspår, ska kunna börja undervisa redan om två år. Målgruppen är personer som flyttat till Sverige och som har en akademisk utbildning till lärare. Under sin etableringstid ska de kunna fullfölja sin validering och få lärarlegitimation parallellt med studier i svenska.  

Mer information och kontakt

Här kan du läsa mer om alternativa vägar in i läraryrket. Om du vill veta mer om alla de vägar som bär till läraryrket är du välkommen att kontakta:

Karin Johansson, karin.m.johansson@stockholm.se

Maria Sturén, maria.sturen@stockholm.se

Jacob Sundström, jacob.sundstrom@teachforsweden.se 

Bli lärare