Bli lärare

Bli lärare

Studera till lärare

Om du vill bli lärare finns det olika vägar att gå för att få lärarbehörighet. Det finns fyra olika examina som du kan få via studier på högskola eller universitet: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Läs om alla examina och hur du söker till någon av lärosätena på studera.nu.

Läs artikeln "Vi kan göra skillnad" där en lärare berättar om varför läraryrket är så spännande.

När du studerar till lärare kommer du att kunna delta i verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då kommer du att få möjlighet till att praktiskt träna på att arbeta som lärare på en så kallad övningsskola. Läs mer om VFU här.

Alternativa vägar in i läraryrket

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Om du redan har ämnesstudier från högskola eller universitet kan du komplettera din utbildning och sedan ta ut en ämneslärarexamen. KPU:n innehåller den pedagogiska delen av lärarutbildningen. Erbjudandet vänder sig till Stockholms stads  7-9 skolor och gymnasieskolor som är i behov av ämneskompetens i matematik, no och teknik.

Läs mer om lärare som tagit en lärarexamen via KPU i artikeln "Från civilingenjör till lärare".

Teach for Sweden - TFS

Teach for Sweden är en stiftelse som Stockholms stad samarbetar med. TFS erbjuder ett ledarskapsprogram där du har möjlighet att bli behörig lärare och en skicklig ledare. Programmet vänder sig till dig som är nyutexaminerad eller yrkesverksam och har akademiska förkunskaper. Under ledarskapsprogrammets två år blir du anställd på en skola i Stockholms stad på 100 procent där du kommer att arbeta som lärare fyra dagar i veckan. En dag i veckan är fri för att läsa in kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng, på distans. Efter två år är du behörig lärare. Läs mer på teachforsweden.se.

Läs artikeln om "Civilingenjörerna som blev lärarstudenter" genom TFS.

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen - VAL

Om du arbetar som lärare men saknar lärarexamen har du möjlighet att genom VAL-projektet uppnå behörigheten och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskola och som har högskoleutbildning men som saknar lärarexamen. Läs mer på su.se/val.

Utländska lärares vidareutbildning - ULV

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom utländska lärares vidareutbildning, ULV-projektet. ULV-projektet är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har utländsk lärarexamen. Läs mer på su.se/ulv.

Från nyanländ till nyanställd lärare

Stockholms stads utbildningsförvaltning har startat ett projekt med namnet "Från nyanländ till nyanställd lärare". Projektet kommer att pågå mellan februari 2016 och december 2018. Tanken är att nyanlända lärare, via ett snabbspår, ska kunna börja undervisa i stadens skolor redan om två år. Målgruppen är personer som flyttat till Sverige och som har en akademisk utbildning till lärare. Under sin etableringstid på två år ska de kunna fullfölja sin validering och få lärarlegitimation i Sverige. Förhoppningen är sedan att läraren får anställning i någon av Stockholms stads skolor. 

Mer information och kontakt

Här kan du läsa mer om alternativa vägar in i läraryrket. Om du vill veta mer om alla de vägar som bär till läraryrket via Stockholms stads utbildningsförvaltning är du välkommen att kontakta:

Karin Johansson, karin.m.johansson@stockholm.se

Maria Sturén, maria.sturen@stockholm.se

Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@teachforsweden.se 

Bli lärare