Alternativa vägar till läraryrket

  •  

Du som läst akademiska kurser och vill bli lärare

Om du redan har ämnesstudier från högskola eller universitet kan du komplettera din utbildning och sedan ta ut en ämneslärarexamen med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

KPU:n innehåller den pedagogiska delen av lärarutbildningen. Erbjudandet vänder sig till Stockholms stads 7-9 skolor och gymnasieskolor som är i behov av ämneskompetens i matematik, no och teknik.

Civilingenjören Jenny Archer valde att läsa till lärare med KPU.

Du som har en akademisk examen och vill bli lärare

Teach for Sweden, TFS, är en stiftelse som Stockholms stad samarbetar med. TFS erbjuder ett ledarskapsprogram där du har möjlighet att bli behörig lärare och en skicklig ledare. Programmet vänder sig till dig som är nyutexaminerad eller yrkesverksam och har akademiska förkunskaper.

Under ledarskapsprogrammets två år blir du anställd på en skola i Stockholms stad på 100 procent där du kommer att arbeta som lärare fyra dagar i veckan. En dag i veckan är fri för att läsa in kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng, på distans. Efter två år är du behörig lärare.

Karan Partovi har dubbla examen men valde käraryrket genom TFS, liksom Sanja Ranica som numera är lärare och doktor i biologi. 

Läs artikeln om "Civilingenjörerna som blev lärarstudenter" genom TFS.

Du som arbetar som lärare men saknar examen

Om du arbetar som lärare men saknar lärarexamen har du möjlighet att genom VAL-projektet uppnå behörigheten och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskola och som har högskoleutbildning men som saknar lärarexamen.

Mer information och kontakt

Här kan du läsa mer om alternativa vägar in i läraryrket. Om du vill veta mer om alla de vägar som bär till läraryrket är du välkommen att kontakta:

Karin Johansson, karin.m.johansson@​stockholm.se

Maria Sturén, maria.sturen@​stockholm.se

Jacob Sundström, jacob.sundstrom@​teachforsweden.se

Senast uppdaterad 15 februari 2018