Asylsökande lärare har praktiserat i stadens skolor

  •  

Asylsökande lärare frukost Kursdeltagarna bjuder personal från migrationsverket, projektledaren och skolledare på turkisk frukost när de besöker Stockholms intensivsvenska för akademiker.

Under våren har ett tjugotal asylsökande lärare gått en kurs i svenska med koppling till den egna professionen. Lärarna har kunnat följa en modersmålslärare och en ämneslärare eller ett lärarlag.

Fatime Gülturk kom till Sverige från Turkiet för åtta månader sedan och har deltagit i kursen skolyrkessvenska med praktik för asylsökande lärare som Stockholms stad har arrangerat.

– Jag kan redan nu hjälpa till i matematik på svenska, berättar hon.

Muhittin Coban har gått samma kurs och har 11 års erfarenhet som fysiklärare i Sri Lanka. Han är intresserad av att undervisa på engelska medan han lär sig mera svenska. Kursen genomförs i samverkan mellan Stockholms stad, Länsstyrelsen, Migrationsverket, UHR, Stockholms universitet och arbetsförmedlingen. Syftet är att ta tillvara asylsökandes motivation att lära sig språket samtidigt som de får kunskap om det svenska skolsystemet och ett kollegialt utbyte med andra lärare.

– På detta sätt påskyndar vi vägen till fast jobb. Det är en god investering för att få framtida lärare, säger Christina Rydén, projektledare för Från nyanländ till nyanställd lärare.

Femton procent av deltagarna i projektet Från nyanländ till nyanställd lärare har fått uppdrag som modersmålslärare eller lärare i Stockholms stad inom ett år från projektstarten. De har uppehållstillstånd och läser reguljära kurser i svenska för pedagoger. För flera av dem krävs ytterligare studier innan de får lärarlegitimation.

– Det lönar sig för både samhället och individen att börja tidigt, för att utländska lärare ska få lärarlegitimation i Sverige, säger Christina Rydén.

Monika Sidén
monika.siden@stockholm.se 

Senast uppdaterad 14 juni 2017