För dig som har en utländsk lärarexamen

  •  

Bli lärare utländsk examen

Komplettera dina studier med Utländska lärares vidareutbildning - ULV-projektet

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom utländska lärares vidareutbildning ULV-projektet. ULV-projektet är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har utländsk lärarexamen.

Du som är nyanländ lärare och läser svenska

Stockholms stads utbildningsförvaltning har startat ett projekt med namnet Från nyanländ till nyanställd lärare. Projektet kommer att pågå mellan februari 2016 och december 2018 och riktar sig till dig som är ny i Sverige, har lärarexamen och vill jobba som lärare. Du läser svenska och förbereder dig för svensk behörighet och lärarlegitimation.

I projektet får du praktik hos modersmålärare och hos ämneslärare/arbetslag i skola. Så lär du känna skolor, arbetssätt och kollegor och ditt nätverk växer. Vägen till svensk lärarlegitimation är olika lång för olika individer. Projektet ger dig kunskap och kontakter så att du kan nå målet. Vi rekommenderar Svenska för pedagoger men vi välkomnar deltagare från andra språkkurser i mån av plats.

Mer information och kontakt

Här kan du läsa mer om alternativa vägar in i läraryrket. Om du vill veta mer om alla de vägar som bär till läraryrket är du välkommen att kontakta:

Karin Johansson, karin.m.johansson@​stockholm.se

Maria Sturén, maria.sturen@​stockholm.se

Jacob Sundström, jacob.sundstrom@​teachforsweden.se

Senast uppdaterad 13 november 2017