Frågor och svar When you are lärare

  •  

PS WYL Q&A

Satsningen When you are lärare består av en humoristisk filmserie på webben, poddar, fakta, samtal och diskussioner om läraryrket. Filmavsnitten och poddarna ligger på whenyouarelärare.se. Poddarna är inspelade på skolor runt om i Stockholm med lärare och rektorer som vädar och gäster.

webbplatsen finns även fakta om läraryrket och hur det är att jobba som lärare i Stockholms stad. På When you are lärares Facebook-sida uppmuntras till samtal i frågor som rör läraryrket. When you are lärare finns även på Instagram och Twitter.

Varför gör utbildningsförvaltningen i Stockholms stad en sådan här satsning?

Stockholms stad behöver anställa 1 700 lärare inom förskola grundskola och gymnasieskola varje år de närmaste tio åren. Därför görs en mängd satsningar för att på olika sätt göra det mer attraktivt för lärare att jobba i Stockholms stad. Med When you are lärare vill vi nå potentiella lärare på ett nytt sätt och samtidigt skapa en arena för våra lärare i staden. Vi vill bidra till att bredda, nyansera och fördjupa bilden av skolan.

Är det inte ett slöseri med pengar?

Stockholm växer och vi står inför en stor utmaning med att bygga nya skolor och att rekrytera fler medarbetare. Hittills har vi arbetat traditionellt med rekrytering men nu vill vi nå potentiella lärare på ett nytt sätt och samtidigt skapa en arena för lärare. Genm att arbeta med humor och film når vi många under en lång period. Som landets största arbetsgivare för lärare vill vi bidra till att bredda, nyansera och fördjupa bilden av skolan. Vi visar också de många möjligheter som finns för lärare i Stockholms stad.

Varför heter det When you are lärare?

Namnet är sätt att få ett genomslag i sociala medier. ”When you are” är ett manér som redan används mycket för att skämtsamt beskriva olika situationer man kan hamna i sitt yrke. Och så blandar man även svenska och engelska i bildtexterna.

Exempel:

whenyouworkaskommunikator.tumblr.com

workasalarare.tumblr.com

whenyouworkasastatligtjansteman.tumblr.com

Hur ska satsningen mätas och utvärderas?

Aktivitet och interaktioner på våra sociala medier mäts under hela perioden, både kvantitativt och kvalitativt. Även artiklar och debatt i andra kanaler, såsom bloggar, press och möten ska fångas upp.

Vem står bakom When you are lärare?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad står bakom satsningen. Filmer och poddar har tagits fram med hjälp av olika referensgrupper bestående av fackliga organisationer, skolledare och lärare.

whenyouarelarare@stockholm.se

Senast uppdaterad 17 juli 2017