Från nyanländ till nyanställd

  •  

//youtube.com/watch?v=HfJztxSRlgg&t=2s

Många nyanlända har både kvalificerad utbildning och yrkeserfarenhet. För att ta tillvara på det har utbildningsförvaltningen startat projektet Från nyanländ till nyanställd lärare. En som deltar i det är Mehmet Kara engelskalärare från Turkiet.

– Vi vet att Stockholm behöver anställa långt mer än tusen lärare per år i flera år framåt och det gäller att ta tillvara på människors kompetens, säger Christina Rydén projektledare för Från nyanländ till nyanställd lärare.

För den som är ny i Sverige kan vägen till lärarlegitimationen vara en lång resa. Man ska sätta sig i skolbänken och studera svenska språket, administrera sina ansökningar, skapa sig en bild av var man kan och vill jobba och hinna med att leva. För att underlätta lärares väg till första jobbet i Sverige arrangerar utbildningsförvaltningen praktik för lärare som läser kursen svenska för pedagoger. I mitten av januari 2017 startar även en specialkomponerad kurs i yrkessvenska för asylsökande lärare. Intresset för kursen har varit mycket stort.

Mehmet arbetade som engelskalärare i Turkiet och Bangladesh innan han kom till Sverige för kärleken i början av 2016. Under hösten påbörjade han Svenska för pedagoger och har skolpraktik en dag i veckan för att få behörighet att undervisa i Sverige.

– Först tänkte jag att jag inte behövde lära mig svenska språket, men jag har ändrat mig. Jag tänkte att jag ska ju bara undervisa på engelska, men språket handlar inte bara om undervisning. Språket är en nyckel till lära känna kulturen och att träffa människor.

Kombinera språkstudier med praktik

Under projektet ska minst 180 lärare under tre års tid få möjlighet att kombinera språkstudier med praktik på skolor. Projektet ska förbereda för kompletterande studier och öka anställningsbarheten genom att skapa förståelse för det svenska skolsystemet samt vara ett stöd längs vägen mot legitimationen genom nätverk, studievägledning och kurser.

Tidigt i processen får deltagarna möta en modersmålslärare och följa dennes undervisning. Syftet är att ge tillfälle till personligt utbyte och kunskapsöverföring. Deltagarna får se olika skolmiljöer, möta elevgrupper och fundera kring hur lärarrollen ser ut i Sverige. Hur planerar man? Vilka läromedel jobbar man med? Vad betyder modersmålet i lärandet för barn som talar flera språk?

Mehmet följde en modersmålslärare i turkiska och tyckte att det var intressant att se flera olika skolor. Men han tycker den längre praktiken på en och samma skola ger mer.

– En modersmålslärare flyttar sig från skola till skola. Det är ett speciellt sätt att arbeta och jag fick se många olika skolor, men genom att lära känna en skola så lär jag mig mer om svenska skolan.

I det andra praktikmomentet följer Mehmet ett arbetslag under fem veckor en dag i veckan tillsammans med en handlare. Engelska – hans huvudämne är i fokus – men han hinner också se samspel och undervisning i andra ämnen.

– Jag är på Eriksdalsskolan på onsdagar och följer min handledare Helena. Jag tittar på hur hon planerar och håller i lektioner. Det är jättebra att vara här eftersom det är en riktig svensk skolmiljö där jag kan ställa frågor till både lärare och elever.

Det är mycket som hinns med under skolpraktiken.

– Mehmet har fått följa en klass en hel dag, delta på lektioner med olika metoder och följa olika lärare i arbetslaget för att se hur de gör. Han kommer att få vara med om det årliga författarbesöket i årskurs åtta. Under den här tiden kommer vi sätta betyg så han får se hur det går till och hur vi tänker kring kunskapskraven. Han får även se hur vi arbetar med mentorskap och läslyftet, säger Helena Hedqvist Mehmets handledare.

– Momentet är till för att borra lite djupare i lärarrollen och i kollegiala samarbeten. Det kanske viktigaste som händer är att deltagarna övar sin yrkessvenska och ser vad som krävs av språkkunskaper i klassrummen, framhåller Christina.

Nyanlända utvecklar skolan

I projektet hoppas man också att de nyanlända lärarna ska kunna bidra till skolans utveckling utifrån sin utbildning, språkkunskaper och erfarenheter. Helena tycker det är utvecklande att handleda Mehmet.

– Det blir fortbildning för mig. Jag tänker till hur jag gör och varför för att kunna förklara för Mehmet som inte kan svenska skolsystemet, säger Helena.

När Mehmet får frågan vad han saknar från det turkiska skolsystemet tänker han en stund innan han svarar.

– Min svenska fru är lärare och hennes pappa är lärare så jag har många lärare omkring mig, många av dem klagar på en brist på respekt för läraren i klassrummet. Lärare har större auktoritet i Turkiet.

– Under det första året har 60 deltagare varit ute på skolpraktik. De har varit lite trevande med språket, men glada över att få vara i ett klassrum och arbeta med sitt ämne. Sen ska man inte underskatta vikten av att träffa kollegor, slår Christina fast.

Anmälan till projektet Från nyanländ till nyanställd lärare.

Folder för mottagande skolor november 2017.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se  

Senast uppdaterad 13 november 2017