Stockholms stad i topp som favoritarbetsgivare

  •  

Nya lärare

Stockholms stad är en populär arbetsgivare för unga lärare och förskollärare. Det visar Karriärbarometern målgruppsanalys för lärare och förskollärare 2018 som undersöker unga vuxnas karriärval. Dessutom ligger staden i topp när det gäller att engagera målgruppen i sociala medier.

– Det är mycket positivt. Vi är på rätt väg men vi har fortfarande områden att förbättra, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Karriärbarometern görs av företaget Universum som varje år undersöker vilka karriärval unga vuxna gör, bland annat förskollärare och lärare. Stockholms stad hamnade på första plats följt av Skolverket och Göteborgs stad när de svarande fick välja önskearbetsgivare. På fjärde påats hamnade internationella Engelska skolan.

– Vi fortsätter att jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på våra elevers utbildning, säger Lena Holmdahl.

Meningsfullt arbete och konkurrenskraftig lön

Stockholms stad associeras med egenskaper som meningsfullt syfte, trygg anställning, hög framtida inkomst, konkurrensmässig grundlön och goda referenser för framtida karriär. De mest attraktiva attributen totalt för målgruppen är meningsfullt syfte, inspirerande ledarskap, ledare som stöttar utvecklingen, hög framtida inkomst och respekt för medarbetare.

– Ledarskapet är även en mycket viktig faktor för att attrahera nya medarbetare. Därför erbjuder vi chefer stöd och kompetensutveckling i form av utbildningar, coaching och nätverk med mera, berättar Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen.

De som gillar staden som arbetsgivare tycker att de viktigaste karriärsmålen är att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Men också att vara trygg och säker i arbetet och att vara hängiven en god sak.

Staden engagerar på sociala medier

Stockholms stad är tillsammans med ICA den mest engagerande arbetsgivaren på sociala medier enligt de svarande.

– Vad roligt! Vi har utvecklat vår närvaro i sociala medier. Vår satsning When you are lärare med över 10 000 följare på Facebook och Instagram är ett exempel. Utbildningsförvaltningen på Linkedin är ett annat, säger Astrid Gadman.

Jobbannonser på internet, sociala medier och arbetsgivarens webbplats är de populäraste kommunikationskanalerna. Facebook, Instagram och Youtube är de mest använda nätverken online för gruppen.

Kommunala arbetsgivare är populära

Cirka 1 047 unga pedagoger har svarat på frågorna om vad som är viktigt när de väljer arbete och var de helst vill arbeta. Bland de svarande var 83 procent kvinnor och 17 procent män.

På frågan om vilken typ av arbetsgivare man helst vill arbeta i ligger kommunala arbetsgivare i topp med 43 procent, att jämföras med 15 procent för privat aktör. För 34 procent spelar det ingen roll.

Skolans pedagogik, lön, det geografiska läget och ryktet är faktorer som styr valet av arbetsgivare.

På sidan Karriär och kompetens berättar Pedagog Stockholm vad Stockholms stad erbjuder anställda lärare.

Monika Sidén
monika.siden@stockholm.se

Senast uppdaterad 25 maj 2018