Digital kompetensutveckling för lärare

  •  

Digital-kompetens

Du som är lärare i Stockholms stad erbjuds ett stort utbud av kurser och seminarier inom digitalisering.

Utbildning finns bland annat inom programmering, medie- och informationskunnighet samt digitala hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Det arrangeras seminarier där du får veta hur de nya skrivningarna påverkar ditt ämne. Är du intresserad av att utveckla din undervisning genom forskning kan du vända dig till vår FoU-enhet.

Många kurser och seminarier är kostnadsfria för skolan. Om ditt lärarlag eller skola vill kompetensutveckla er i en kurs som inte erbjuds inom utbildningsförvaltningen kan ni beställa skräddarsydda utbildningar genom LinEducation.

Seminarier för ämneslärare_2

Digitala resurser för nyanlända och flerspråkiga elever

Här finns information om och tips på digitala resurser som du kan använda i din undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever. 

Medioteket

Medioteket

Hos Medioteket finns kurser inom exempelvis programmering, medie- och informationskunnighet samt Skoldatatekets kurser. På torsdagar är alla lärare välkomna att besöka Roboteket.

Skolverkets lärportal

Skolverkets lärportal

Här hittar du Skolverkets webbkurs om programmering. Skolverket har även upphandlat högskolekurser av KTH i grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare som undervisar årskurs 7-9. Kurserna pågår under vt- och ht-2019. Läs info om KTH- kurserna och anmäl dig här.

Vetenskapenshus

Vetenskapens hus

Lärare i Stockholms stads kommunala skolor erbjuds fri tillgång till lärarfortbildningar inom exempelvis digitalt lärande och programmering i klassrummet på Vetenskapens hus. Här hittar du aktuellt kursutbud.

Sett monterföreläsning

Sett 2019

Sett är dagar för digital kompetensutveckling som Stockholms stads utbildningsförvaltning är med och arrangerar. Den 9-11 april 2019 kan du ta del av en mängd intressanta föreläsningar och workshops på Kistamässan. Läs mer och anmäl dig nu. 

 

FoU-enheten

Lärardriven forskning

Sök medel till undervisningsutvecklande, ämnesdidaktiska forskningsprojekt. Medel kan sökas inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) respektive FoU-enhetens ordinarie verksamhet. Naturvetenskaps- och tekniknätverket inom STLS kommer att starta två projekt kring digitala verktyg respektive programmering. 

iFous

Ifous

Delta i ett FoU-program om programmering i ämnesundervisningen som arrangeras av Ifous och pågår fram till sommaren 2020.  

LinEducation

LinEducation

LinEducation är Stockholms stads upphandlade utbildningsleverantör för kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Exempel på kurser som finns att köpa av LinEducation kommer att publiceras inom kort.

Senast uppdaterad 30 maj 2018