Seminarier för ämneslärare

  •  

Digital-kompetens_2

Under vårterminen 2018 erbjuder FoU-enheten in till ämnesdidaktiska seminarier för de grundskolelärare som omfattas av ämnesförändringar i läroplanen 2018.

Syftet med seminarierna är att informera om det nya innehållet i läroplanen och möjliga vägar till kompetensutveckling. Lärarna kommer även att få möjlighet att lyfta frågor i relation till läroplansförändringarna.

Matematik

Teknik

Naturvetenskap

Samhällsorienterande ämnen

Slöjd

Svenska och svenska som andraspråk

Senast uppdaterad 23 januari 2018