Seminarier för ämneslärare

  •  

Digital-kompetens_2

Under höstterminen 2018 erbjuder FoU-enheten in till workshoppar i programmering för matematiklärare.

Under workshoppen ges en introduktion i hur programmering kan integreras i skolämnet matematik utifrån de nya skrivningarna i läroplanen. Dessutom beskrivs modulerna som Skolverket har utformat i detta syfte.

Programmering för matematiklärare

Datum för höstterminens workshoppar hittar du nedan med anmälningslänkar vid respektive datum. Det går inte att anmäla sig via länkarna förrän i början av höstterminen, men notera datumet du vill gå på och kom ihåg att anmäla dig när du kommer tillbaka från sommarlovet. Anmälningslänkar kommer även att läggas upp i kalendariet på Pedagog Stockholm.

Årskurs 1-3: 13 september och 24 september

Årskurs 4-6: 17 september och 25 september

Årskurs 7-9: 19 september

Gymnasiet: 11 september

Alla workshops äger rum mellan klockan 14.30 - 17.00 i Bolindersalen, Bolinders plan 1 i Stockholm.

Alla workshoppar är kostnadsfria men om du har anmält dig till en workshop som du inte kan gå på är det viktigt att du lämnar återbud så att någon annan kan få din plats.

 

 

Senast uppdaterad 30 maj 2018