De är digitala testpiloter

  •  

Digitala rådet SödermalmsskolanNiondeklassarna Nikita Mokhonko, Emanuel Hjälm och Jakob Lappalainen Alstadt diksuterar med läraren Camilla Askebäck Diaz hur de ska programmera sin lego boost-robot. Foto: Ulrica Zwenger

Med ett digitalt råd för eleverna på högstadiet har Södermalmsskolan ökat elevinflytandet i det digitala utvecklingsarbetet. En gång i månaden träffas de för att testa och diskutera olika digitala verktyg.

Vad skulle man kunna använda en programmerbar legorobot till i skolan? Det ska Södermalmsskolans digitala råd klura ut. Rådet består av elever från årskurs 7 till 9 och träffas en gång i månaden. Idag är de indelade i tre grupper med var sin robot.

Camilla Askebäck Diaz är förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan och leder rådet. Sedan tidigare driver hon en digital utvecklingsgrupp med lärare från alla tre stadier på skolan. För att ta reda på om lärarnas fortbildning också märktes i klassrummen startades det digitala rådet läsåret 16/17. Målet är att öka elevinflytandet i det digitala arbetet.

– Eleverna kan berätta hur det funkar i klasserna och vad de behöver. Finns det skillnader mellan årskurser och hur kan vi stötta i så fall? Om eleverna vet vilka digitala verktyg som finns på skolan kan de också ställa krav på sina lärare att använda dem, säger Camilla Askebäck Diaz.

Ytterligare en uppgift för rådet är att vara med och prova ut olika verktyg.

– Det är inte alltid man kan testa saker i helklass, på grund av pengar och tidsåtgång. Då är det bra med en testgrupp som kan svara på om verktyget är relevant för undervisningen.

En av eleverna i rådet är Simon Colling. Han funderar på om roboten är något som kan användas för elever i lägre årskurser.

– Man lär sig bättre när man har roligt, om jag lär mig programmera med en robot kanske jag lär mig mer. Den här roboten kanske är jättekul för yngre barn, säger han.

Camilla Askebäck Diaz kommer att låta eleverna göra en mer strukturerad utvärdering av robotarna senare.

– Det ska bli spännande att diskutera med dem och prata om lektionsexempel. De ska få fundera på i vilka årskurser robotarna passar, om man kan ha dem i hel- eller halvklass och om det var lätt eller svårt att förstå hur de skulle arbeta med dem.

Annelie Drewsen

Digitalkompetens i praktiken på SETT 2018

På SETT 2018 kan du lyssna på Camilla Askebäck Diaz tillsammans med Patricia Diaz när de diskuterar och resonerar kring vad digitala verktyg ger undervisningen och vilka förändringar digitaliseringen innebär för lärarrollen. 

 

Senast uppdaterad 12 mars 2018