Digitalt stöd stödjer inlärningen för rörelsehindrade

  •  

Digitala hjälpmedelEleven Pontus Stålfors jobbar med ett speciellt tangentbord och en styrspak som gör det lättare att träffa rätt bokstäver och siffror. Foto: Ulrica Zwenger

På Riksgymnasiet för rörelseförhindrade har många elever speciella förutsättningar och digitala verktyg är till stort stöd i det pedagogiska arbetet. 

– Titta, nu sjunker du ihop lite när du blir trött. Då är det bättre att vila för att kunna hålla överkroppen stabil igen.

Nyss har idrottsläraren John Nilsson filmat när eleven Lucas Ekelund tränar armstyrka. Nu tittar de på resultatet i surfplatta.

Läras Ingela Ösgård har besökt Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Skärholmen där digitala hjälpmedel är en stor och viktig del i snart sagt alla ämnen.

Både Lucas Ekelund och klasskamraten Fredrik Berg är välmotiverade elever.

– När man sitter i rullstol är det viktigt att träna armstyrkan, säger Fredrik Berg som på sin träningsbänk med viss möda pressar 35 kg rakt uppåt tolv gånger innan han vilar.

John Nilsson skriver sedan upp i en träningsmatris vad de båda har gjort.

– Uppgifterna mejlar jag till dem senare, och de kan också själva föra statistik över sin träning i form av dokumentation i en digital träningsbok.

Digitala prov ger eleverna möjlighet att visa vad de kan

Susanne Börjesson, lärare i svenska, har deltagit i Stockholms stads lärarinkubator där lärarna får hjälp att utveckla kreativa idéer med IT som ett naturligt redskap i lärandet.

– Min idé var att eleverna skulle synas utåt. I kursen Journalistik, reklam och information fick de en vecka var att presentera sin bild av skolan och utbildningen på skolans Instagramkonto.

I framtiden vill hon vara med och utveckla provkonstruktion och uppgiftskonstruktion med hjälp av digital teknik för de här eleverna.

– Det viktiga för våra elever är att kunna arbeta självständigt, och digitala prov är en del i det. De måste få möjligheter att visa vad de kan utan att varje gång skriva långa texter som ofta är väldigt tidsödande för den som har en fysisk funktionsnedsättning.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 28 april 2017