Många vägar till kompetensutveckling inom digitalisering

  •  

Digital_kompetens

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som kan användas som stöd i arbetet med att förbereda grundskolans lärare för undervisning enligt de nya skrivningarna i läroplanen som berör digitaliseringen och som träder i kraft 1 juli 2018.

På sidan Digital kompetens finns förslag på seminarier och kurser som lärare kan anmäla sig till. Till exempel arrangeras seminarieserier för lärare som undervisar i matematik, teknik och naturvetenskap. Medioteket och Vetenskapens hus håller kurser i programmering. Alla seminarier och kurser är kostnadsfria, förutom de kurser som går att köpa av stadens upphandlade utbildningsleverantör LinEducation.

Katrin Jäverbring har deltagit i projektet med framtagandet av kompetensförsörjningssplanen. Hon arbetar på Medioteket som erbjuder kompetensutveckling för lärare inom Stockholms Stad och berättar att alla kurser inom exempelvis programmering och medie- och informationskunnighet har stor efterfrågan.

– Med kompetensförsörjningsplanen hoppas vi att det ska bli tydligt för alla lärare att det finns många vägar och möjligheter till att hitta just de utbildningar eller kurser som de har behov av när det gäller de nya läroplansskrivningarna inom digitalisering. Allt från Skolverkets moduler, seminarier för ämneslärare, programmeringskurser, föreläsningar inom medie- och informationskunnighet och mycket annat. Det finns många möjligheter och vi tror att lärare har ett behov av att få en överblick av allt som finns. Det tror vi att kompetensförsörjningsplanen och den nya sidan om digital kompetensutveckling på Pedagog Stockholm kan erbjuda.

En nationell digitaliseringsstrategi

Under hösten 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin innehåller de tre fokusområdena:

1. digital kompetens för alla i skolväsendet,

2. likvärdig tillgång och användning samt

3. forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Regeringen kommer tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting att bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.

Lena Gällhagen har lett projektet digitalisering i grundskolan och kommenterar den nationella digitaliseringsstrategin:

– Äntligen får vi en nationell riktning kring digitaliseringen i skolan som sätter fokus på flera viktiga områden. Jag tänker speciellt på fokusområde två som tydligt pekar på vikten av likvärdig tillgång och fokusområde tre som beskriver hur viktigt det är att vi får forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande. Här ser vi fram emot ämnesdidaktisk och praktiknära klassrumsforskning som kan blir användbar för den enskilda läraren och skolan.

I Stockholms stads skolor pågår redan många aktiviteter som kan kopplas till digitaliseringsstrategin. I oktober 2017 avslutade grundskolornas rektorer den obligatoriska utbildningen i att leda sina skolors digitalisering. Lärare kompetensutvecklar sig för fullt genom att delta i seminarier och kurser inom till exempel programmering, medie- och informationskunnighet samt att välja ut och använda digitala verktyg och lärresurser.

Monica Eriksson

monica.e.eriksson@stockholm.se

Senast uppdaterad 18 januari 2018