Sett 2019

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Sett monterföreläsning

Dagar för kompetensutveckling på Sett

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är med och arrangerar Sett-dagarna som äger rum den 9-11 april 2019 på Kistamässan i Stockholm.

Temat för årets kompetensutvecklingsdagar är co-create och mycket av innehållet kommer att handla om att skapa digitalt. Innehållet ligger helt i linje med läroplanen, den nationella digitaliseringsstragin och vår verksamhetsplan för 2019.

Läs om allt som händer, ta del av fullständigt program och köp biljetter till seminariespåren på Setts officiella webbsida.

Att besöka Sett utan att gå på någon av föreläsningarna i de olika seminariespåren kostar inget. Passa på att besöka Stockholms stads monter där du bjuds på mycket.

Program och föreläsningar i Stockholms stads monter

I montern kommer alla besökare att bjudas på ett pärlband av intressanta föreläsningar av stadens medarbetare varje dag. Ladda ner monterprogrammet och se vad som händer alla dagar!

Monterprogram för Stockholms stads monter F:42  

I montern kommer det även att bjudas på överraskningar. Till exempel kommer du att kunna stifta bekantskap med en social robot, testa digitala verktyg, och försöka ta dig ut ur stadens egna "Escaperoom". Allt med syftet att du ska kunna ta med dig metoder och övningar hem för att direkt kunna testa och använda dem i din undervisning.

Förbered besöket på Sett

Prata ihop er om vad det är ni vill få ut av att besöka mässan och hur ni kan inspirera varandra och era kollegor efter besöket.

På Mariehällsskolan har de till exempel valt att fokusera på hur de med hjälp av digitala arbetssätt kan göra undervisningen mer tillgänglig och möta elevers engagemang. De förbereder sig genom att skapa ett gemensamt dokument (t ex OneNote) och dela det med varandra och rektor där var och en skriver kort kring de föreläsningar de besökt: 

  • Föreläsning
  • Något nytt jag lärde mig
  • Något jag vill prova
  • Något som överraskade mig eller som jag ifrågasätter

Nytt för i år! Var med och delta på TeachMeet!

I år är Sett:s första dag förlängd och den 9 april mellan kl. 17.00-19.00 bjuds alla besökare in till mingel med snacks, dryck och intressanta möten. Under kvällen kommer du kunna uppleva föredrag från andra lärare, där de delar med sig av tips och idéer om undervisningsprogram, strategier eller verktyg som förenklar deras vardag i sin yrkesroll. Minglet kostar inget extra men du måste boka plats. Först till kvarn gäller! 

Spaningsrunda för lärarstudenter

Den 9 och 10 april bjuds lärarstudenter in till en spaningsrunda med utvalda stopp, lunch och föreläsningar under mässan. 

Hålltider i Stockholmsrummet E3:

10.00–10.30 Medioteket: digitala läromedel och lär-plattformar

10.30–11.30 Netsmart/ Skolplattformen

11.30–13.00 Lunch och spaning

13.00–13.45 "Spelifiering" Pål Sundkvist

13.45–14.00 Sammanfattning och redovisning av spaningsuppdrag

Anmäl dig till spaningen

Roboteket Labb i Stockholmsrummet E3

I rum E3, en trappa ner från mässhallen, har Roboteket labb för alla klockan 14-16 varje dag. Där är du välkommen att prova 3D-printing, vinylskärare, robotar, Micro:bits och annat spännande.

Många talare från Stockholms stad

 I såväl pedagogik- och didaktikspåret som i lednings- och utvecklingsspåret är vi inom Stockholm stad stolta att kunna presentera följande föreläsare från utbildningsförvaltningens skolor och andra verksamheter:

9 april 

Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet

Camilla Liljedahl och Karin Källander arbetar som specialpedagoger på Skoldatateket. De kommer att föreläsa om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för ökad tillgänglighet och delaktighet. Exempel kommer också att ges på hur det kollegiala lärandet kan underlätta implementering av verktygen i verksamheten. 

Källkritiskt förhållningssätt i en digital lärmiljö

Linda Spolén arbetar med kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet samt programmering på Medioteket. Den digitala utvecklingen går fort och vi lever i ett föränderligt medielandskap. Senaste åren har begrepp som filterbubblor, alternativa fakta och fake news diskuterats flitigt, men vad innebär de egentligen? Hur påverkar algoritmer och våra digitala vanor vilken information vi möts av? Hur kan du genom val av sökverktyg, sökmetoder och sökord påverka vad du hittar på nätet? Hur kan vi ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara både källkritisk och sökkritisk idag?

Att arbeta med Micro:bit i undervisning

I denna föreläsning kommer vi att få följa Hannes Forsbergs och Josefin Vedins lektionsserie kring det visuella programmeringsverktyget Micro:bit. Här kommer de att synliggöra hur en mellanstadieklass arbetat med Micro:bits och hur progressionstrappan sett ut. Ni kommer att få handfasta tips på hur lektionerna sett ut, och hur deras grundtanke varit då de skapade detta arbetsområde. Detta kommer även att exemplifieras genom att några av eleverna själva kommer att visa hur de arbetat med de olika momenten.

Skolkultur, organisation och digitalisering av undervisning

Robert Edström, Liza Björck, Lars Moberg och Pernilla Ericols seminarium handlar om hur de med kultur och organisation som verktyg försöker få till ett ökat lärande för sina elever på Kärrtorps gymnasium. De beskriver hur de arbetar med t ex mål och prioriteringar, delaktighet och transparens, styrning och ledning och organisation. Utgångspunkten är att med medvetna handlingar och en kultur och organisation som stöttar kan vi få digitalisering av undervisning att fungera bra. De delar med sig av exempel från skolvardagen och hoppas på en dialog med er.

10 april

We can make a change - digitalt skapande i musik och språk

Felix Hvit arbetar som lärare på Aspuddens skola. Felix föreläsning handlar om att musik och språk är två av människans främsta redskap för att kommunicera och förmedla budskap, genom fler uttrycksformer kan kommunikation förstärkas och budskap förtydligas. Felix kommer att berätta om sina elevers projekt, We can make a change. Eleverna har, i ämnet musik och engelska, argumenterat kring ett samhällsproblem och genom estetiska uttrycksformer och med hjälp av digitala verktyg förstärkt och förtydligat sina argumentationer. De mänskliga rättigheterna är grunden för det samhälle vi lever i och vi värnar om alla människors lika rätt och värde och rätten att uttrycka sig, oavsett vem man är och rättigheten att argumentera tillhör oss alla, så länge ingen annan människa kränks.

Källkritik och upphovsrätt i skapande processer

Josef Sahlin arbetar med kompetensutveckling på Medioteket. Vad behöver du och eleverna veta om upphovsrätt och källkritik när ni skapar i skolan? Hur kan skapande aktiviteter bidra till kunskap om källkritik och upphovsrätt? Med utgångspunkt från egna undervisningssituationer med text-, bild-, film-, musik- och webbinslag delar Josef Sahlin med sig av sina bästa tips.

Visualisera mera!

Pål Sundkvist arbetar på ESS-gymnasiet och föreläser om visualisering i klassrummet. I ungdomars vardag tar det visuella allt mer plats. Men i skolbänken möter de textväggar och språkkrav som skulle kunna kompletteras av visualiseringar. Förklara Vietnamkriget med en lök eller låt diagrammen vara din "venn". Vi blickar kortfattat tillbaka på visualisering i pedagogiken och sedan mot horisonten. Vad finns det för för- och nackdelar med det visuella? Med moderna verktyg och lite nyfikenhet kommer man långt!

Ledarskap i en snabb föränderlig värld

Mikael Odin, Sara Elvemåhr och Stojanka Drinic arbetar som skolledare på Nya Elementar och har de senaste åren på ett framgångsrikt sätt transformerat sin verksamhet och organisation. De kommer berätta om deras stundtals tuffa påbörjade resa, om värdet av ett agilt ledarskap och självledarskap i en ansvarskultur. Hur "why" begreppet används för att skapa en meningsfullhet och tydlig riktning i den transformation som skolan är inne i. Du kommer få ta del av teori, erfarenheter och förhoppningsvis kommer föreläsningen ge dig nya idéer och verktyg att använda i ditt dagliga arbete som ledare för att skapa en hållbar värld.

11 april

Digital kreativitet i förskolan

Katrin Jäverbring arbetar med utbildningar inom förskolan på Medioteket. I förskolan ska alla barn få möjlighet att förundras och uppleva, att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Hur kan digital teknik vara en katalysator i detta och hjälpa oss i vårt uppdrag att ge barnen digital kompetens? Vilka förutsättningar behövs för våra pedagoger? Under denna föreläsning kopplar Katrin nya skrivningar i Lpfö 18 rörande digital kompetens till den kreativa verksamhet som bedrivs på våra förskolor.

"Egentligen borde vi sluta prata om digitala verktyg i förskolan och att skapa något digitalt eller inte. Varför pratar vi om digitalt berättande som om det vore något separat? Det är dags att se digital teknik bland andra verktyg som ett naturligt sätt att arbeta, och numera en del av vårt uppdrag."

Programmering a work in progress!

Lars Häggström arbetar som lärare på Enbacksskolan. Skolan är just nu inne i en omvälvande förändring. En stor förändring är att programmering nu är inskrivet i läroplanen. Detta ger oss i skolan nya utmaningar! Hur börjar man med programmering och hur kommer det att utveckla och förändra vår undervisning? Föreläsningen har sin utgångspunkt i ett verksamhetsnära perspektiv och den utveckling som skett i undervisningen de senaste åren och avslutas med att landa i tankar och idéer om hur utveckling kan ske.

Från verksamhetsplan till future classroom

Carola Nilsson, Carola Wallin, Kim Sundlöv, Natasa Kolarevic och Ulrica Colliander från Karlbergs skola kommer att föreläsa om:  Från verksamhetsplan till verklighet genom internationalisering och digitalisering. Möjligheterna med fortbildning och kollegialt lärande genom Eramsus+. Framtida kompetenser inom 21:st Century skills genom internationella projekt med eleverna via eTwinning. Medioteket och programmering i ett ämnesövergripande lärande med fokus på future classroom.

Engagemang och delaktighet hos eleverna

Andrey Shupliakov, Linda Gradin och Mia Hasselblad arbetar på Nya Elementar. Elevers individuella kunskapsutveckling har alltid varit i fokus och de olika digitala resurserna har möjliggjort det. Andrey, Linda och Mia kommer bl a visa hur de applicerar "Learning by doing" genom t ex, Green Screen, animering, Pages, Puppet pals, digitalt berättande och QR-koder och kommer att visa på konkreta undervisningsmetoder där digitala lärarresurser har underlättat, förbättrat och öppnat nya dörrar, som gett fantastiska resultat. De vill förmedla den passion, glädje och möjligheter som uppstår i deras dagliga roll som lärare i mötet med sina elever och hoppas kunna inspirera er utifrån sina sätt att arbeta.

Digital kompetens

Senast uppdaterad 13 mars 2019