Stöd i att välja digitala läromedel

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

 •  

Bild Programbanken PS 5 aprilMartin Misgeld, Linda Engman, Fanny Iselidh och Seth Norberg kan svara på frågor som rör Programbankens verksamhet. Fotograf:Sini Lento

Alla skolor väljer själva vilka läromedel de vill använda, vilket kan vara en tidskrävande uppgift. Därför har lärare i Stockholms stad tillgång till olika stöd för att möjliggöra att alla elever får tillgång till läromedel av hög kvalitet och att säkra likvärdigheten mellan skolorna.

Ett av dessa stöd är Programbanken. Det är en digital resurs där lärare som arbetar i Stockholm stads skolor kan hitta pedagogiska program, appar och webbtjänster som de kan använda i sin undervisning. Allt som finns i Programbanken utgår från pedagogernas behov, är kvalitetssäkrat och har korrekt personuppgiftshantering. 

Centrala licenser säkrar likvärdigheten

Det finns tre olika typer av licenser för digitala lärresurser samt digitala läromedel, vilket tydligt framgår i Programbankens lista:

 • skolan ansvarar och betalar för licens,
 • gratisprogram som är fritt att använda,
 • centralt licensavtal som det är kostnadsfritt för skolan att använda.

Den senare, ett centralt licensavtal, tecknar utbildningsförvaltningen för att ett särskilt läromedel/lärresurs ska finnas tillgängligt för alla skolor. På så sätt ökas likvärdigheten mellan skolorna eftersom verktyget är kostnadsfritt för skolorna att använda i sin undervisning.

Idag finns dessa, centralt tecknade licensavtal, som hanteras av Programbanken:

 • Digiexam, digitalt provverktyg
 • ILT Inläsningstjänst: Inlästa läromedel, Begreppa
 • MV-nordic: CD-ord, IntoWords, 10 Fingrar Webb, MindView Online
 • Netsmart: Smart Learning Suite
 • Oribi: SpellRight och Stava Rex, Oribi Writer
 • Sanoma Utbildning: Lexia Provia
 • Sensavis, biologi, kemi, fysik, matematik
 • Svensk talteknologi: ClaroRead PRO, ClaroRead Anywhere
 • Visma bokslut, Visma Skatt, Visma Koncern

Dessutom har staden centrala avtal gällande NE Skola och Landguiden som hittas på Mediotekets webbplats.

Mediotekets webbplats (länk till annan webbplats)

Om du som lärare vill använda ett program, en app eller webbtjänst, som inte finns listad på Programbankens webbplats, är det bara att kontakta dem för att få hjälp med hur du ska göra för att få tillgång till den önskade digitala lärresursen.

programbanken@stockholm.se

Programbanken (annan webbplats)

Det är också viktigt att veta att stadens skolor ska köpa licenser av licensadminstratören ATEA för licenser som gäller digitala resurser. När det gäller digitala läromedel ska alla licenser köpas via den upphandlade läromedelsleverantören Läromedia. Det är alltså inte tillåtet för skolor att köpa licenser direkt från andra leverantörer än de som staden upphandlat. Om du är osäker bör du alltid fråga Programbanken innan du köper en licens så att vi i staden uppfyller de legala upphandlingskraven. 

Lärarkvällar om att välja digitala läromedel

Ett annat stöd för att hjälpa lärare att välja digitala läromedel/lärresurser är lärarkvällar som Programbanken, Medioteket och FoU bjuder in till . Under våren har ett femtiotal lärare och skolledare ägnat sig åt att reflektera, diskutera och tipsa varandra om hur de gjort när de valt digitala läromedel.

Stojanka Drinic är biträdande rektor på Nya Elementar. Hon poängterar att digitala läromedel inte är ett sidospår och att digital och pedagogisk utveckling är samma sak. Det grundläggande tankesättet handlar, som alltid, om didaktik, pedagogik och skolutveckling, menar Stojanka.

– Vi måste öka vår beställarkompetens kring hur vi väljer digitala läromedel: tänka på att tekniska system ska vara kompatibla, vilken plattform som läromedlen är utformade för och hur mycket en licens kostar per år. Vi måste fundera på om inköpet är kostnadseffektivt, kan vi frigöra eller spara tid genom att använda läromedlet? Hur väljer vi? Varför gör vi valet?

Som skolledare är Stojanka väl medveten om att det ställs nya krav på skolan när läromedelsförlagen är ivriga och vill sälja just sina digitala produkter.

Checklista kvalitetssäkrar beställningen

Mia Hasselblad är IKT-pedagog och SO-lärare på samma skola. Hon berättar om checklistan som skolan har tagit fram för att vägleda lärare när de ska välja digitala läromedel och lärresurser.

Först diskuterar varje ämnesgrupp och besvarar frågorna i checklistan. Därefter skickas svaren till skolledningen, som godkänner och beställer läromedeln som ämnesgruppen beslutat att köpa in. På så sätt har skolan kvalitetssäkrat beställningsprocessen.

Frågor som diskuteras och besvaras under beställningsprocessen är till exempel:

 • Innehåll/bedömning – på vilket sätt: Innehåller läromedlet interaktivitet? Stimulerar läromedlet eleverna till att utveckla problemlösningsförmågan? Stämmer LGR11s centrala innehåll och syfte med läromedlets innehåll?
 • AI – på vilket sätt: Sker insamlingen av resultat från läromedlet och anpassas mot elevens vidare lärande? Finns det någon AI i läromedlet, till exempel screening med efterföljande individuell paketering för eleven?
 • Medskapande – på vilket sätt: Kan du som lärare och elev vara medproducent i läromedlet? Stärker läromedlets upplägg samarbets- och dela-kulturen hos elever och lärare?
 • Extra anpassningar: Finns det lätt/svår text, uppläsning och bild/form förklaringar? Finns det någon kartläggningsfunktion av elevens förkunskaper?

Eleven blir medskapare i lärandet

Andrey Shupliakov är lärare i en femteklass på Nya Elementar. Fördelarna med att använda digitala läromedel tycker han är att det inte syns om en elev behöver extra anpassningar, eftersom alla elever arbetar på en digital enhet.

Han använder sig av självrättande tester i matematik där AI-tekniken gör det möjligt att checka av elevens kunskaper och därefter få individanpassade övningar. Efteråt får eleven göra nya tester och då visas hur elevens kunskaper utvecklats.

Andrey berättar om hur han använder programmet Sensavis i digitalt berättande, där eleverna skapar egna dokumentärfilmer. Eleverna skriver manus, har källkritiska diskussioner, och bestämmer vem som ska säga vad i filmen och spelar in via skärmen.

– På så sätt blir eleverna medskapare i processen och inte bara konsumenter.

Lärarkvällar - att välja läromedel hösten 2019

Nya träffar om att välja digitala läromedel kommer att genomföras även under höstterminen 2019. De kommer att äga rum hos Medioteket på Trekantsvägen 3 i Liljeholmen den 4 september, 3 oktober, 12 november och 3 december klockan 14.00-17.00. Alla lärare i Stockholms stad är inbjudna och anmäler sig gör man på via utbf.nu/laromedel. (annan webbplats)

Om du vill veta mer och få stöd kring att välja läromedel finns även Stockholms stads läromedelspolicy och information på intranätet.

Stockholms stads läromedelspolicy (länk till intranätet).
Att kvalitetssäkra läromedel, lärverktyg och lärresurser (länk till intranätet).

Monica Eriksson
monica.e.eriksson@stockholm.se

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 8 april 2019