Maker tours turné med programmering

  •  

Angela Lundin tillsammans med eleverna Ali Nasser, Josefin Elvljung och Roksanna Tecza som försöker få roboten att följa hinderbanan.Angela Lundin tillsammans med eleverna Ali Nasser, Josefin Elvljung och Roksanna Tecza som försöker få roboten att följa hinderbanan.

Genom en särskild satsning erbjuder Tekniska museet ett utbildningpaket i programmering för lärare och elever i mellanstadiet i Stockholms utsatta områden. Närmare 200 skolor erbjuds ta del av av projektet – helt kostnadsfritt.

Det råder en spänd förväntan i korridoren på Slättgårdsskolan där femmorna har sina klassrum. Det är måndag morgon och rast efter första lektionen. Eleverna dröjer sig kvar i korridorerna istället för att gå ut. På parkeringsplatsen utanför skolan står en iögonfallande chockrosa minibuss med texten Maker Tour parkerad.

I två av femmornas tre klassrum håller två museipedagoger från Tekniska museet att packa upp material som eleverna ska använda på workshopen under förmiddagen.

Skolans it-tekniker Jonatan Ljungh Sundquist hjälper till och kontrollerar att skolans utrustning fungerar.

Angela Lundin, lärare i svenska och SO och anledning till det här evenemanget, övervakar det hela lika förväntansfullt samtidigt som hon försöker få ut eleverna på rast.

Hann inte fråga kollegorna

– När erbjudandet kom på mejlen anmälde jag omedelbart våra femmor, utan att prata med mina kollegor i arbetslaget. Här gäller det att agera snabbt tänkte jag då allt med programmering på Medioteket snabbt blir uppbokat, säger Angela Lundin.

Erbjudandet som Angela tackade ja till var ett tre veckor långt utbildningspaket med programmering för lärare och elever, workshops på skolan och på museet och ytterligare en del aktiviteter. Det innebar att hela lärarlaget skulle tvingas att planera om för att kunna avsätta tid så att det här skulle kunna genomföras.

– Jag har ett jättebra arbetslag så jag räknade med att det inte skulle bli några problem, säger Angela som främst haft stöd i kollegorna Adi Musabasic lärare i matte och Iman Harrami lärare i engelska.

Arbetslaget med åtta pedagoger och cirka 57 femteklassare som deltar i projektet fick hjälp med att omvandla programmering från något abstrakt till något konkret som de aldrig annars kunnat få möjlighet till.

Vad är en robot?

Jenny Carlsson som är museipedagog från Tekniska museet inleder workshopen med att ställa generella frågor om robotar. Sedan berättar hon mer specifikt om legoroboten som eleverna ska arbeta med under förmiddagen.

Eleverna svarar ivrigt och Jenny plockar upp svaren i ett resonemang om roboten som en maskin som kan ersätta människan vid farliga arbeten och om likheten med människans hjärna. Jenny avslutar med frågan: Är robotar smartare än människor?

­– Jag måste berätta att roboten inte är smartare än människan. Det är människan som programmerar roboten.

Därefter visar hon på whiteboarden hur datorprogrammet de ska använda fungerar. Hur de olika rörelsemodulerna ska läggas ihop till ett mönster så att eleverna får robotarna att följa en hinderbana till mål.

Angela delar in klassen i grupper om tre och tre.

– Här har jag möjlighet att dela in klassen i grupper som de vanligtvis inte arbetar i. Det är meningen att alla ska delta i aktiviteten.

Lösa problem med programmering

Maker Tour – programmering för skolan, är museets satsning att på att skapa förståelse för datorer, programmering och datologi samt lära elever att använda tekniken för att lösa problem. Den mobila workshopen ingår i museets ordinarie verksamhet och bussen har turnerat över hela landet.

Det här speciella erbjudandet vänder sig till skolor årskurs 4 till 6 i Stockholms utsatta områden. Under tre år som projektet pågår beräknar de hinna med 32 skolor per termin. Det är kostnadsfritt för skolorna som deltar.

För skolans del handlar det om att avsätta tid under totalt cirka tre veckor. Därefter jobbar eleverna och läraren vidare med en tävlingsutmaning som avgörs i slutet på terminen. Tanken är att eleverna ska fortsätta att öva på programmering och använda kunskaperna som de har fått under samarbetet med museet. Museet förser skolorna med tävlingsmaterial, till exempel en robot, ett kretskort eller en byggsats och står för alla transporter i samband med besöket på Tekniska Museet.

Når nya målgrupper

För att fortsätta inspirera och hjälpa till har museipedagogerna startat en facebookgrupp för lärare som deltagit i projektet. Dessutom bjuds lärare och föreläsare in till inspirationskvällar.

­– Vi gör den här satsningen för att sprida programmering i skolorna och nå ut till målgrupper som vi annars inte träffar, säger Jenny Carlsson.

Jenny tillägger att tävlingen blir ett utmärkt sätt för eleverna att fortsätta med programmering i skolan, och att arbeta i enlighet med den reviderade läroplanen som träder i kraft under 2018. Det är något som Angela Lundin är tacksam för. Skolan har sedan höstterminens start arbetat med programmering.

– Vi har sedan tidigare fått känna på och testa lite blue boot-programmering. Jag anser att det inte är genomförbart för en enskild lärare att själv hinna med programmering i ett klassrum - det kräver nästan ett tvålärarsystem. Därför är det här är jättelyxigt att få hjälp med programmering med eleverna. Jag är ingen expert men jag hoppas kunna bli bättre.

Reviderad läroplan med digital kompetens

Som lärare i svenska och SO berörs Angela av den reviderade läroplanen med digital kompetens. Hon ser redan flera möjligheter i programmering för mina elever.

– Att både läsa och kunna förstå en instruktion blir en drivkraft i svenska. Och att sedan att skriva egna instruktioner blir rena win-win-situationen. Eleverna får en möjlighet att få en förståelse för hur programmering hjälper och påverkar samhället och individen. Det är en del av kursplanen i samhällskunskap som jag undervisar i.

Angela Lundin ser deltagandet i projektet som ett tillfälle för samarbete i arbetslaget.

– Alla har hjälpts åt för att det skulle fungera. Vi har klivit in i varandras undervisning för att det skulle bli så bra som möjligt för eleverna. Och det har inte varit svårt att få engagerade elever.

Angela och hennes kollegor i arbetslaget är tacksamma för att de fått chansen att delta i projektet.

– Vi har fått en grundläggande utbildning i programmering tillsammans med eleverna. Det har varit en samlad insats som vi inte kunna få på något annat sätt. Vi har fått tillgång till material och kunnande som vi annars inte hade haft möjlighet till och våra elever har fått kännedom om vad programmering kan användas till i kommande yrkesval.

De elever som deltar i projektet kommer att erbjudas att kostnadsfritt delta i någon av museets lovkurser i programmering på sin fritid.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 17 april 2018