Wikipedias styrka är öppenheten - om man förstår den

  •  

Wikipedia är världens största uppslagsverk. Men det går att använda så mycket bredare än att bara hämta information ifrån. Att vara källkritisk och ha en god medie- och informationskunnighet är grundläggande när Wikipedia används som pedagogiskt verktyg.

I artikeln MIK, så mycket mer än bara IT skrev vi om innehållet i en av de serie inspirationsföreläsningar som anordnats som en fortsättning på 1:1-projektet, med syftet är att öka lärarnas digitala kompetens. Denna artikel är ett reportage från en annan av dessa föreläsningar.

Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia. Hon tog oss på en spännande resa om vad som händer när lärare och elever använder Wikipedia som verktyg för lärande och plats för undervisning.

Det finns forskningsprojekt som ställt frågan till gymnasieelever; vilket skulle vara det idealiska sättet att hitta information för sitt lärande? Svaret blev att jag inte vill behöva tänka på om Google ger mig rätt eller fel svar. Forskarna frågar sig vad det betyder för oss som jobbar med utbildning. ”Tänk mindre, hitta mer” är vad forskarna menar att det här är. Vad lämnar det oss i skolan, hur ska vi svara mot det här budskapet. Betyder det också att vi lär mer?

Undervisningen syftar till mycket komplexa saker. Det handlar om språkförmågor, tänka kritiskt, granska fakta och media- och informationskunnigheten, MIK. Att kunna maximera möjligheterna med internet och minimera riskerna.

Med Wikipedia kan vi verkligen gå in i” tänk mer.” Det är första steget. Nästa steg är att skapa förståelse hos eleverna, att ge dem de rätta nycklarna till att läsa Wikipedia. Bästa sättet är att själv delta och skriva så jag lär mig att navigera. Då får jag också tillgång till mottagare och kan ha inflytande över andra.

Allt innehåll är skapat av cirka 45 miljoner personer runt om i världen som på sin fritid skriver för att de tycker att alla ska ha fri tillgång. Det behövs inget konto för att skriva.

För Wikipedia finns tre viktiga värden; neutraliteten, det är ett uppslagsverk som inte tar ställning, inte förskönar, är fritt från reklam, det vill säga en neutral röst. Allting ska gå att verifiera, det ska finnas källor som leder vidare till trovärdiga tidningar och artiklar. Sist nämns kollaborationen; det här är världens största grupparbete där alla redigerar och kan gå in i varandras texter.

Att läsa Wikipedia kräver mer än läsförmåga. Sara ger många handfasta tips hur Wikipedia kan användas mer effektivt. En liten symbol, en grön stjärna bredvid artikeln betyder att den rekommenderas av andra, att många har granskat den och att den vid en omröstning håller bra kvalitet. Bra källor är en del av bra kvalité.

Sara Mörtsell uppmanar att använda Wikipedia till kreativa och intressanta arbeten med eleverna. När de skriver själva får de mer förståelse och känsla för mottagaren. Artiklarna måste ha de relevanskriterier som ett uppslagsverk ska innehålla. Om en elev märker att ”det finns ingen artikel om vår matsal – vi skriver en,” så uppfylls inte relevanskriterierna och texten kan bli raderad, tipsar Sara Mörtsell. Även artiklar utan hänvisning och källa kan bli raderade.

Sara Mörtsell uppmanar till sist: Tänk mer, hitta mer, lär mer!

Ann Turlock

Vi har tidigare skrivit om Saras arbete. Läs även Delade meningar om Wikipedia i skolan.

Senast uppdaterad 13 november 2014