Blanketter för grundskolan och grundsärskolan

  •  

Processen för åtgärdsprogram är digitaliserad och finns i modulen elevdokumentation i skolplattformen för grundskolan och gymnasieskolan.

I processen görs en utredning, kommenterande personal bjuds in och Åtgärdsutredaren sammanställer ett underlag. Utifrån underlaget tar rektor ett beslut om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte.

Vårdnadshavare kan följa processen och informeras om hur man överklagar beslut. Tas beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas görs det i modulen av Åtgärdsutredaren som även utvärderar åtgärderna tillsammans med vårdnadshavare och elev.

Nytt beslut tas av rektor efter utvärdering har gjorts.

Processen gäller även för gymnasieskolan.

Senast uppdaterad 6 mars 2019