Blanketter för grundskolan och grundsärskolan

  •  

Skolverkets mallar för att dokumentera processen för åtgärdsprogram finns digitaliserat att använda i Stockholm Skolwebb.

  1. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd
  2. Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram
  3. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd
  4. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Senast uppdaterad 30 maj 2018