Ämnesvisning i estetisk verksamhet, kommunikation, verklighetsuppfattning och motorik.

  •  

Pedagoger har funnit sätt att motivera elever med hjälp av iPad, dator och kamera och detta vill gärna sprida det vidare.

Ämnesvisningen kommer att handla om iPad, dator och digitalkamera. Visningen är uppdelad i två delar. En del handlar om ett projekt kring kroppen, där kommer pedagogerna berätta om hur man på ett lustfullt sätt kan fånga elevernas intresse med hjälp av filmer (från sli.se) och digitalkamera. De kommer att visa hur man med dessa hjälpmedel kan arbeta vidare med bland annat dramatiseringar, samspel och skapande.

Pedagogerna kommer i den andra delen berättar om hur man kan använda iPaden som ett kommunikationsmedel i till exempel samlingen och hur den kan vara en hjälp i läs- och skrivutvecklingen samt i skapandeverksamhet.

Följande kunskapskrav kommer vår ämnesvisning att beröra

Kommunikation

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avslutaden. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven kan tolka andras känslor. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord. Eleven förstår språket i tal och ljudlekar och kan återberätta delar av innehållet. Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Estetisk verksamhet

Eleven kan framställa bilder i olika former och med olika tekniker. Eleven kan göra olika former av presentationer och framträdanden. Eleven väljer och använder ljud och rörelser för att dramatisera.

Verklighetsuppfattning

Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion.
Eleven kan ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Motorik

Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Inbjudan och anmälningslänk till digitalt lärande/ämnsvisningar hittar du i kalendariet. Se länken här nedanför.

Kontakt

Senast uppdaterad 4 november 2013