Ämnesvisningar i matematik

  •  

På ämnesvisningarna i matematik ges inspiration kring hur lärare kan använda digital teknik i matematikundervisningen för att stötta eleverna att nå kunskapskraven.

Matematik åk3 Lgr11 och åk6 Lgrs11

Under ämnesvisningen kommer du få ta del av hur tekniken kan vara ett stöd i elevernas möte med och utveckling av olika matematiska strategier. Du kommer också att få ta del av hur de matematiska begreppen kan förtydligas och övas på ett individanpassat och lustfyllt sätt med stöd av digitala verktyg.

Charlotta och Maria har i sitt arbete som klasslärare i en årskurs 3 och som specialpedagog, upplevt att iPad och andra digitala hjälpmedel väcker stor motivation hos eleverna. Det underlättar lärarnas möjlighet att individanpassa i helklass samt skapa en mer inkluderande lärmiljö.

Vad det gäller huvudräkning och beräkningar med de fyra räknesätten så kommer det att fokuseras mycket på grundläggande taluppfattning. Det är ett område som många elever behöver få extra träning inom.

Stort fokus kommer att ligga på iPad och appar. De kommer även att visa hur du kan använda en smarttelefon i matematikundervisningen.

Denna ämnesvisning fokuserar huvudsakligen på  kunskapskraven, som du kan läsa längre ned på den här sidan,  för grundskolans årskurs 3, enligt Lgr11 och grundsärskolans årskurs 6, enligt Lgrs11. Många elever och lärare behöver stöd i hur de kan arbeta med problemlösning och då ofta textuppgifter som kräver en viss läsförmåga. Eleven kanske har en förmåga att klara matematikuppgiften men läser texten fel eller tolkar den på ett annat sätt så att utfall och beräkning blir felaktig. Det kan även leda till svårigheter för läraren att förstå vad som gått fel och hur man ska hjälpa eleven vidare. Lärarna kommer att visa hur iPad, smarttelefon, dator och en interaktivtavla kan vara ett stöd i detta arbete.

Kunskapskrav för grundskolans årskurs 3, enligt Lgr11 och grundsärskolans årskurs 6, enligt Lgrs11

Denna ämnesvisning fokuserar huvudsakligen på nedanstående kunskapskrav för grundskolans årskurs 3, enligt Lgr11 och grundsärskolans årskurs 6, enligt Lgrs11

"Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet."

"Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt."

"Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20,"

Senast uppdaterad 8 november 2013