Ämnesvisningar i svenska

  •  

På ämnesvisningarna i svenska ges inspiration kring hur lärare använder digitalteknik på olika sätt i svenskaundervisningen för att stötta elever att nå kunskapskraven.

Syftet med ämnesvisningarna i svenska är att inspirera dig som är intresserad av att arbeta med digitala verktyg för att stötta dina elever att nå målen. Men du har kanske svårt att hitta det du söker efter eller veta vad du söker efter i det stora utbud som finns.

På ämnesvisningen kommer det att visas olika digitala hjälpmedel och hur dessa kan hjälpa läraren och eleverna i arbetet att nå målen. Bland annat appar för surfplattor och mobiler, hjälpmedelsprogram för datorer samt materialbanker. Du kommer att gå från träffen med en lista på tips och verktyg som du kan använda i din undervisning redan följande dag.

Maria och Sara, som genomför ämnesvisningarna, har i sitt arbete som specialpedagog respektive lärarutbildare inom digitala läranderesurser upplevt att digitala verktyg väcker stor motivation hos eleverna. Digitalt lärande underlättar våra möjligheter att individanpassa i helklass samt skapa en mer inkluderande lärandemiljö.

Svenska åk3 Lgr11 och åk6 Lgrs11

Denna ämnesvisning fokuserar huvudsakligen på nedanstående kunskapskrav för grundskolans årskurs 3 ( enligt Lgr11) och för grundsärskolans årskurs 6 ( enligt Lgrs11)

"Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt."

"Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse."

"Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation."

"De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling."

Svenska åk6 Lgr11 och åk9 Lgrs11

Under denna ämnesvisning kommer man arbeta med följande mål från Lgr11och Lgrs11

"Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt."

"Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse."

"Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation."

"De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling."

Inbjudan och anmälningslänk till digitalt lärande/ämnesvingarhittar du i kalendariet. Se länken här nedanför.

Kontakt

Senast uppdaterad 4 november 2013