Kommunikation genom rytmer och klang

  •  

MockasinenEn trio som brinner för sitt uppdrag: Bo Carlgren, biträdande rektor, Susanna Simonsson, eleveassisistent och ansvarig för klangspel, samt Susanne Franzén, särskollärare och ansvarig för dramagruppen.

– Kulturen har blivit en viktig väg till delaktighet i samhället för våra elever som saknar möjlighet till kommunikation via talet, säger Bo Carlgren, biträdande rektor för Solbergaskolans grundsärskola Mockasinen med inriktning träning.

På lektionen i klangspel är ett tiotal elever samlade med sina respektive assistenter. Susanna Simonsson går runt och spelar på en klangstav och flera elever följer henne med blicken.

– Vi vet att musik, rytmer och klanger berör och skapar delaktighet. Alla elever kan delta utifrån sina specifika förutsättningar, säger hon.

På samma sätt står delaktighet i fokus på veckans dramalektion med högläsning på schemat. Varje elev har ett hjälpmedel i form av en knapp som går att trycka på och som är kopplad till en inspelad röst. Under högläsningen ur Lennart Hellsings bok: ”Tre droppar regn” får eleverna en och en hjälp med att trycka på en ”pratknapp”.

– Vårt arbetssätt bygger mycket på sinnesupplevelser utifrån olika moment som finns i läroplanen, säger Bo Carlgren.

Målen i läroplanen är lika tydliga för den här skolformen som för andra, däremot är vägen och metoderna att nå lärandemålen annorlunda.

– Allt vi gör har förankring i läroplanen och handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet och att väcka lust och motivation hos eleverna, oavsett förutsättningar. Vi jobbar med formativa bedömningar; varje aktivitet bedöms och är anpassad efter varje elevs förutsättningar och lärstil, säger Bo Carlgren och fortsätter:

– All personal ska ha samma mål för ögonen: att eleverna ska nå sina lärandemål, i det avseendet skiljer vi oss inte från andra skolor, trots att allt är väldigt, väldigt annorlunda i vår skolform i jämförelse med grundskolan.

Läs hela artikel i LÄRA Stockholm #6 2016.

Agneta Heins

Senast uppdaterad 24 februari 2016