Minecraft möter särskilt begåvade Georges behov

  •  

Georges med läraren Björn Skylling Pahlberg, barnskötaren Niclas Ternedal och specialpedagogen Katarina Alsmarker.Georges med läraren Björn Skylling Pahlberg, barnskötaren Niclas Ternedal och specialpedagogen Katarina Alsmarker.

Georges i klass 4 c på Lilla Adolf Fredriks skola har definierats som särskilt begåvad. För att möta hans behov av stimulans och utbildning har skolan startat ett projekt med datorspelet Minecraft.

– Det här är helt nytt för oss, en tågresa där vi lägger rälsen vartefter vi kör. Vi vet vart vi ska, men inte riktigt hur vi ska komma dit, säger läraren Björn Skylling Pahlberg

När Pedagog Stockholm hälsar på klass 4 c på Lilla Adolf Fredriks skola står historielektion med Björn Skylling Pahlberg på schemat. Temat är vikingatiden. I en bänk sitter Georges och jobbar med sitt eget projekt; att bygga upp en vikingaby i datorspelet Minecrafts virtuella värld.

I andra änden av klassrummet står barnskötaren Niclas Ternedal vid en dator och ger Georges uppdrag och bollar idéer med honom. Georges är fullt koncentrerad på sitt projekt, men avslöjar att han trots det hör allt läraren Björn Skylling Pahlberg lär ut till klassen.

Minecraft integreras i flera ämnen

Georges vikingaby ingår i ett större projekt där Minecraft integreras i flera ämnen. Han har definierats som särskilt begåvad och projektet är ett försök från skolans sida att möta hans behov av stimulans och utbildning.

– Vi är överens om vad eleverna ska lära sig, men i Georges fall prövar vi en annan väg än den traditionella för att nå dit, säger rektor Janne Lindelöw.

Föräldrarna märkte tidigt att deras son hade färdigheter utöver det vanliga.

– Georges började prata vid nio månaders ålder. Kunde läsa innan han fyllde fyra år. Han ställde många frågor, men bara en gång om samma sak, sedan sitter det. Vi såg framemot att han skulle börja sexårsverksamheten för att få bra stimulans. Jag trodde skolan skämtade när de ringde och berättade att Georges slogs och bråkade, berättar mamma Violetta.

Gillar inte att repetera saker

Orsaken, berättar Georges, är att han blev otålig av att sitta och lyssna under lektionerna. Han gillar inte att repetera saker eftersom informationen ”sätter sig” direkt. Några prov ville han heller inte skriva.

– Jag såg det som meningslöst eftersom jag redan kunde svaren, förklarar han.

När ett barn inte fungerar bra i skolan görs en mängd olika tester. Georges fick bland annat besöka skolpsykologen Kenneth Thosteman. IQ-tester visade på en begåvning utöver det vanliga.

Under tiden blev Georges alltmer ledsen och nedstämd. Han grät och ville inte gå till skolan.

– Skolan har ofta bra beredskap åt andra hållet, nu visste vi inte vad vi skulle göra. Men det gällde för mig som lärare att på något sätt ta tillvara hans fantastiska kunskaper, säger Björn Skylling Pahlberg.

Skolan drog fördel av datorintresset

Hemma satt Georges som klistrad framför datorn, något som skolan bestämde sig för att försöka dra fördel av.

– Vi spånade på hur vi kunde få in datorn i undervisningen och bestämde oss för att testa Minecraft Edu, som är anpassat som ett pedagogiskt verktyg för skolan. Projektet ersätter skriftliga och muntliga prov som ett sätta att kunna bedöma Georges kunskaper, berättar specialpedagogen Katarina Alsmarker.

Minecraft är ett äventyrs- och byggspel för datorer där spelaren får utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkarta byggd av kubformade block. Spelkartan innehåller också växter, varelser och föremål.

Lilla Adolf Fredriks skola provar nu att i Georges fall integrera spelet i flera olika teoretiska ämnen. Undantag görs för till exempel matematik, där han läser sjuans kurs med en lärare från högstadiet. I några teoretiska ämnen deltar han i klassens ordinarie undervisning. Det gäller också för samtliga praktiska och estetiska ämnen.

Projektet liknas vid en tågresa

Samtliga inblandade liknar projektet vid en tågresa.

– Det här är helt nytt för oss, en tågresa där vi lägger rälsen vartefter vi kör och Georges är loket. Vi vet vart vi ska, men inte riktigt hur vi ska komma dit, säger Björn Skylling Pahlberg, som är övertygad om att det ute i skolorna finns många särskilt begåvade barn som får fel diagnoser eller ”försvinner” och underpresterar i skolan.

Det är ingen tvekan om att Minecraft-projektet hittills haft en positiv effekt på Georges.

– Georges är en helt annan pojke än förra terminen. Nu känner vi igen honom, han är glad igen, säger Violetta.

– Ja, det är mycket roligare att gå till skolan nu, tillägger Georges och ler stort.

Birgitta Wiberg
birgitta.wiberg@extern.stockholm.se

 

Senast uppdaterad 19 maj 2014