Musiken ger mer lust att lära

  •  

Musik engagerar konstaterar Per Nylén, musiklärare på Sjöstadsskolan, och uppmuntrar Tone, Kerstin och William att testa nya saker. Foto: Marc FemeniaMusik engagerar konstaterar Per Nylén, musiklärare på Sjöstadsskolan, och uppmuntrar Tone, Kerstin och William att testa nya saker. Foto: Marc Femenia

– Vi vill att elever som har det tufft i skolan ska få känna att de lyckas med något och hitta glädjen i ny kunskap, säger musikpedagog Per Nylén som ansvarar för ett låtskrivarprojekt på Sjöstadsskolan.

Lektionen ska strax börja hos Per Nylén. I korridoren utanför skuttar lågstadieeleverna Kerstin och William omkring, fulla av förväntan och spring i benen. Väl inne i musikrummet är förvandlingen total. Direkt sitter båda fullt koncentrerade framför datorn och keyboarden.

William vet precis var han ska hitta den musikslinga i datorn som han skapade förra lektionen, och Kerstin hittar snabb rätt på tangenterna.

Från första början har Per Nylén fullt fokus på eleverna, berömmer, visar och uppmuntrar. De är som uppslukade i en egen värld av toner, ljud och möjligheter. Inom loppet av några minuter har de tillsammans hittat nya musikslingor och ackord. Skaparglädjen går nästan att ta på inne i musikrummet.

– William, du byter ljud som en kung! Och dubbelackord – wow Kerstin! fortsätter Per Nylén att berömma.

Blixtsnabbt fångar han in, processar och ger eleverna feedback i deras musikskapande.

Samarbetar med elevhälsan

Sedan 2014 har Per Nylén jobbat heltid med musikprojektet ”Låtskrivande med hjälp av digitala verktyg” på Sjöstadsskolan. Detta läsår deltar tio–tolv elever, från årskurs 1 upp till årskurs 9, som har kontakt med elevhälsan. Flera av dem trivs inte i skolan, har hög frånvaro och har i vissa fall även varit hemmasittare.

– Mitt arbete handlar om att försöka ge eleverna en uppgift där de får känna sig duktiga och kan uppleva hur det är att gå i mål med något, vilket stärker självförtroendet.

Uppgiften eleverna får är att skapa en egen låt med hjälp av digital musikteknik. Per Nylén använder ordet produkt om låten. Detta för att understryka att eleverna ska skapa något som ska bli klart. Det är viktigt för elevernas lärprocess, menar han, att det finns en tydlig början och ett tydligt slut.

– Musik är ett uttryck. Det fantastiska med det är att inget uttryck inom musiken kan vara fel.

Både digitalt och analogt skapande

På lektionerna jobbar eleverna med allt från traditionella instrument som piano, gitarr och trummor i musiksalen till helt digitalt musikskapande på datorer och keyboardar.

– Vi använder mest musikprogrammet Logic på lektionerna. Eleverna är datorvana och kommer snabbt in i det, säger han och berättar att musikskapandet ska vara lekfullt men ingen lekstuga.

Per Nylén arbetar ämnesövergripande och använder exempelvis musikbegrepp som kan verka vara överkurs, framför allt för elever i de lägre årskurserna, men ord som ackord, dissonans och dynamisk ingår numera i Kerstins och Williams ordförråd.

­– De lär sig något som andra kanske inte kan. Även det ger självförtroende. Förutom språk ryms även mycket matematik inom musikämnet. Jag tar alltid chansen att räkna på olika sätt, säger Per Nylén och frågar eleverna hur många händer som nu spelar på keyborden, och i nästa steg hur många fingrar som spelar samtidigt.

Bygger vidare på styrkor

– Min profession som pedagog är att vara lyhörd för den enskilda elevens behov av stöd, identifiera styrkor och bygga vidare på det, säger han och välkomnar Tone som är lite sen i dag. Hon sjunker snabbt ner bredvid Kerstin och direkt hittar de in i musiken tillsammans.

– Oj, nu är du verkligen inne och experimenterar. Vilka ljud William! utropar Per Nylén samtidigt som han sänker ljudet lite, då Kerstin dragit på så högtalarna vibrerar.

– Det är viktigt att själv visa glädje inför uppgifterna, det smittar av sig, säger han.

– En låt är något helt eget, något som just den eleven skapat och kan vara stolt över. Bäst av allt är att de sedan kan ladda ner det de gjort och spela upp det för andra.

En elev som kanske har det tufft i skolan, svårt att lösa uppgifterna och kanske upplevs som störande, kan i ett enda slag få en helt annan roll i klassrummet, konstaterar Per Nylén.

Glädjen spiller över till andra ämnen

Han slutar aldrig fascineras av elevernas förmåga till koncentration på hans lektioner. Visserligen är det inte alltid de följer instruktionerna fullt ut, men å andra sidan befinner de sig i ett ständigt lärande. Att väcka deras nyfikenhet och glädje att utforska är ett av målen.

– Under de här lektionerna känns tio minuter som en minut. Jag längtar jämt hit, säger Tone och tar sig an keyborden.

– Den största vinsten är att glädjen som eleverna hittar i musiken spiller över till andra lektioner. Eleverna får mer motivation och lust att lära, helt enkelt. Det sker ju inte över en natt men musikskapande är ett verkningsfullt verktyg, slår Per Nylén fast.

På Sjöstadsskolan är elevhälsan representerad i varje arbetslag. Det innebär att speciallärare och specialpedagoger har direktkontakt med de lärare som undervisar och kan överföra viktig information om eleverna som har betydelse för det fortsatta lärandet.

Elevhälsan med i varje arbetslag

Marie Björk är specialpedagog på Sjöstadsskolan och delaktig i projektet med digitalt musikskapande samt doktorand vid Stockholms universitet.

– Vi har sett att elever som deltar i musikprojektet har utvecklat viktiga förmågor, som exempelvis att planera och genomföra ett projekt efter en speciell struktur, pröva sina antaganden och utvärdera det de skapat. Detta leder till att de i större utsträckning får en känsla av att kunna styra sitt lärande även i andra ämnen.

­– Modellen bidrar även till att höja närvaron, vilket i sin tur gör att eleverna kan nå en högre måluppfyllelse i skolan, konstaterar Marie Björk, och Per Nylén håller med:

– Med det digitala musikskapandet går det väldigt snabbt att så ett frö hos eleverna att det faktiskt är roligt att lära sig något. Musik engagerar!

Agneta Berghamre Heins

FOTNOT

  • Per Nylén deltar på årets Leda Lärande där de berättar om sitt projekt. 
  • Läs mer om Mediotekets kurs i digitalt musikskapande på stockholm.se/medioteket.

Senast uppdaterad 23 september 2019