Sju tips på anpassningar för lärande

  •  

Emelie Sköld och Sandra Aadalen på ESS gymnasiet

Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju  anpassningar som alla elever tjänar på.

Koppla till elevernas livsvärld

– Det handlar inte om att koppla till elevernas intressen och hobbies utan om vad som är intressant för en tonåring eller är allmänmänskligt, säger Sandra.

Genom att koppla undervisningen till vad eleverna vet om området sen tidigare, deras förväntningar och erfarenheter blir de engagerade och mer intresserade av att ta till sig ny information.

– Får man som läraren frågan varför man ska lära sig visa kunskaper bör man bör titta på undervisningen som bedrivs. Elevens fråga är en feedback till läraren, menar Sandra.

Skapa en tydlig och synlig struktur

En tydlig och synlig struktur för lektionen skapar lugn och studiero. På ESS gymnasiet står strukturen för varje lektion på vita tavlan - vad är för lektion, när det är rast, vad ska vi göra, hur ska vi göra det och varför samt vad ska du göra när du är klar.

– Eleverna har koll på vilka tider som gäller och de vet vad de ska göra och vad de ska lära sig under lektionen. Det besparar oss många frågor om det praktiska, förklarar Emelie.

Andra exempel på strukturer som underlättar för eleverna är:

  • Timetimer, en timstock som visualiserar tiden som är kvar.
  • Samma tider för skolstart och –slut, lektioner och raster varje dag.
  • Uppgiftmallar.
  • Instruktioner över arbetsgången för olika uppgifter.
  • Hemklassrum med skåp för böcker.

Arbeta med uppgiftsmallar

Ge eleverna mallar som stöd för hur de ska strukturera en text eller stödjande frågor för att ta sig an studiematerialet. Sandra och Emelie visar  alltid exempel på slutprodukten, ofta i form av ett kamrat exempel, för att eleverna ska veta vad de ska sträva mot.

Låt lektionen vara dynamisk

Planera lektionen med tanke på dynamiken. Variera tempo och volym. Ta en paus för rörelse om det är intensivt. Koncentrationen sjunker om eleven blir trött och dynamik håller eleven pigg.

Ge formativ återkoppling

Ett vanligt problem är att eleverna får välja på uppgifter som är för bestämda vad de ska leda till för betyg. Ofta en så kallad E-uppgift. Det leder till att eleverna aldrig blir motiverade att sträva mot ett högre betyg eftersom de redan är placerade i ett fack när de väljer uppgift.

– Vi är noga med att inte jobba med bokstäver i omdömena under läsåret. Vi jobbar med formativa omdömen. Bokstäver får de först i slutbetyget. I årskurs ett kan de bli jättearga för de är vana att få bokstäverna direkt men de vänjer sig. Det handlar om att fokusera på lärandet. Vi ger heller aldrig en elev uppgifter som vi vet på förhand att de inte kommer klara av, säger Sandra.

Genom att aktivt kolla av var eleverna befinner sig i kunskapsnivå kan läraren anpassa undervisningens innehåll efter dem. Istället för att svara muntligt på frågor så kan eleverna använda färgade kort för att svara på påståenden. Då får läraren direkt respons på elevernas tankar och kunskaper. Ett annat sätt är att arbeta är digitala klotterplank. Då får läraren en bild av kunskaperna i klassen. 

– Det enda vi vet om lärande är att vi kan utvecklas och lära oss väldigt mycket mer än idag. Eleverna växer genom att de får höra att de har möjlighet att lära sig, menar Sandra.

Erbjud olika sätt att lära sig

Ge eleverna instruktioner på olika sätt så att de passar fler elevers lärstil.

– För att eleven ska arbeta efter en instruktion måste den ges på ett begripligt sätt. Alla lärare har väl varit med om att man berättar om en uppgift och det första några elever frågar när man är klar är vad de ska göra?Det är en direkt feedback till läraren att dennes instruktion inte fungerade, säger Sandra.

– Ge instruktionen på flera sätt och analysera feedback från eleven. Var du otydligt? Hur kan du bli tydligare? Om en elev var ofokuserad medan du pratade kan eleven få instruktionen på ett annat sätt exempelvis i textform, resonerar Emelie.

Låt eleverna ta till sig kunskap och visa vad de kan på olika sätt.

– Det är inte problematiskt att låta eleverna göra skriftliga prov. Men det är problematiskt om det är det enda sättet som eleven får redovisa sin kunskap på. För vissa elever mäter skriftliga prov inte elevens kunskaper utan stressnivån eller hur motiverad denne är att göra provet.

Alternativ till skrift för att ge instruktioner och redovisa kunskaper.

  • Film
  • Inspelat ljud
  • Muntligt
  • Bilder

Planera för rörelse

Många elever har myror i kroppen och behöver något att sysselsätta händerna med eller behöver röra på sig medan de lär. Därför har alla klassrum på ESS gymnasiet utrustning som eleverna får låna. Det finns pilatesbollar att sitta på, höj och sänkbara bord, pallar man kan vicka på och en låda med hjälpmedel som exempelvis stressbollar.

– Vi arbetar med att bygga in flexibilitet under skoldagen och är tydliga med att variation är till för alla och att behovet av hjälpmedel varierar från dag till dag.

Ett billigt tips är piprensare som eleverna kan skruva på och pilla med. De är mjuka, ljudlösa och billiga att köpa in som alternativ till att eleverna pillar sönder suddgummin, papper eller sina egna nagelband.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se 

Mer läsning

Sandra Aadalen och Emelie Sköld gör upp med myten om den genomsnittliga eleven i en intervju. Lyssna även på dem i UDL-podden – med variation som norm.

”Det som är nödvändigt för en del är bra för alla”. Med den devisen förändrade Marie Nilsson och Malin Behrenfeldt på Södermalmsskolan sin undervisning för att höja elevernas resultat och förbättra arbetsmiljön. 

Senast uppdaterad 22 februari 2018