SUSA grund är en bro mellan grund- och gymnasieskolan

  •  

När sommarlovet närmar sig ser de flesta eleverna fram emot en lång ledighet. För de som går ut årskurs nio väntar gymnasiet med ny skola, nya studier, nya kamrater. Men, för en del elever är allt det nya en utmaning som kan leda till att de slutar skolan efter nian och aldrig påbörjar sina gymnasiestudier.

På Hagsätraskolan arbetar sedan ett år tillbaka Daniel Bello Henriksson. Han är projektanställd och knuten till projektet SUSA – Stockholms Ungdomar Arbetar eller Studerar. Daniels uppdrag är att identifiera och utveckla metoder som leder till att fler elever fortsätter från grundskolan till gymnasiet.

– Jag har lagt mycket tid på att lära känna eleverna i nian och följde dem på alla deras lektioner i början av terminen. När eleverna lärt känna mig har det varit möjligt att tillsammans identifiera hur jag kan stötta dem, säger Daniel.

En annan vuxen

Under året har Daniels roll för eleverna blivit att fungera som en länk mellan den trygga platsen i den nuvarande skolan och världen utanför.

– Många av eleverna vistas sällan långt från Hagsätra. De har allt de behöver här, men det innebär också att de kan uppleva världen utanför närmiljön som främmande och avlägsen, säger Daniel

För eleverna på skolan har Daniel varit en annan vuxen, en neutral person som de kan gå till med sina frågor och funderingar, frågor som de inte alltid kan få hjälp med hemma eller från andra på skolan. Det har också blivit tydligt att ungdomarnas behov inte alltid passar bra med ett samhälle som bara är tillgängligt för frågor mellan nio och halv fem.

–Det kan handla om att hjälpa elever förstå hur konkurrensen till gymnasiet fungerar. Jag har tillsammans med elever besökt de gymnasier de är intresserade av. Bara att de får hjälp att testa resvägen och fysiskt se gymnasieskolan kan hjälp dem att komma över något som upplevs som främmande, säger Daniel.

Att utveckla nya metoder

Daniel beskriver sin roll på skolan som unik. Syftet med projektet är att pröva sig fram och hitta metoder som kan fungera. På skolan ingår Daniel i elevhälsoteamet och har blivit en naturlig kontakt för andra verksamheter i elevernas omgivning, som fritidsgården och fältassistenterna. Via nätverket han bygger blir det lättare att minska risken att eleverna faller mellan olika aktörers uppdrag.

Under sommaren har Daniel bibehållit kontakten med de elever som velat och stöttat dem i att blicka framåt mot gymnasietiden. Tanken är att Daniel följer eleverna fram till september då de förhoppningsvis har etablerat sig i sin nya gymnasieskola. Därefter tar han sig an de nya niorna på Hagsätraskolan.

– Syftet nu är att prova sig fram och vid projektets slut utvärdera vilka metoder som kan fungera bäst för att få fler elever att fortsätta till gymnasiet. Det vore kul att träffa eleverna igenom om tio år och se hur det gått för dem samt höra deras uppfattning om min roll, säger Daniel Bello Henriksson.

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

https://www.youtube.com/watch?v=4989eUg8N3Q&t=12s

Fakta SUSA

Projektet SUSA, som finansieras av Europeiska socialfonden, är en satsning för att fler ungdomar ska få ökade förutsättningar att påbörja och fullfölja sina gymnasiestudier. Projektet består av tre delar – grund, sommar och gymnasiet och ska komplettera och utveckla befintliga metoder i skolan och i verksamheterna på Arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet pågår fram till 2019.

För dig med tillgång till Stockholms stads intranät: läs mer om SUSA

Senast uppdaterad 27 september 2017