Elevassistenten - en hjälpande hand

  •  

– Jag ser det som min uppgift att se till att barnen är trygga i skolan, både med sig själva, sina kompisar och med oss vuxna. Målet är att de ska bli så självständiga som möjligt, att de ska hitta sin inre kompass.

Det säger Vassilios Charlas, elevassistent i Hökarängsskolans grundsärskola. Lära har följt honom en dag på jobbet.

Dagen börjar tidigt med lektion för de fem eleverna i årskurs 4 och 5. Vassilios Charlas håller sig diskret i bakgrunden när läraren delar ut varsin teckning till eleverna där de får i uppgift att dra streck mellan bokstäverna i alfabetisk.

Det tar en stund att få fram pennor. Vassilios Charlas får rycka in här och var och hjälpa till att leta. Snart är alla igång.

– Vasse! Kom och hjälp mig, uppmanar en av pojkarna.

Vassilios Charlas lutar sig fram och pekar på bokstäverna på pojkens bänk.

– Vad kommer efter A?

– B!

– Det är rätt, dra ett streck till B! 

– Vasse! Kom och hjälp mig, uppmanar en av pojkarna.

 

Vassilios Charlas lutar sig fram och pekar på bokstäverna på pojkens bänk.

 

– Vad kommer efter A?

 

– B!

 

– Det är rätt, dra ett streck till B! 

Nu har pojken förstått och Vassilios Charlas kan skifta fokus till eleven bredvid som också behöver lite starthjälp.

Mycket av tiden går också åt till att lugna och förebygga så att oron från en elev inte sprider sig till de övriga.

Under dagen är det Vassilios Charlas som följer eleverna ut på rast, till musikrummet, till matsalen och på eftermiddagen till simhallen och simträningen.

– Mest meningsfullt känns det när jag ser att en elev som jag tidigare har fått hjälpa mycket själv klarar av att utföra en uppgift eller övervinna ett hinder. Det kan vara att någon vågar äta i matsalen eller ta sig ner i vattnet i simhallen, säger Vassilios Charlas, som gärna skulle vilja utbilda sig till specialpedagog.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 9 december 2016