Entreprenörskap

  •  

http://www.youtube.com/view_play_list?p=B5B94DCED66ACC1F

Ulrika_Martin_Myrthel_ELIS_Stockholms_stad

Entreprenöriellt lärande i skolan

Nu satsar Stockholm stad inom grundskolan på projekt ELIS (Entreprenöriellt lärande i Stockholm) som finansieras av skolverket samt FEP  (Future Entrepreneurs Programme) för gymnasieskolan – ett led i implementeringen av Lgr11 och Gy11.

Future Entrepreneurs Programme

Future Entrepreneur Programme (FEP) är ett samverkansprogram mellan grund- och gymnasieskola. Tjugo lärare och tjugo elever från två gymnasieskolor samt två av grundskolorna kommer att delta under ledning av FEP:s grundare Mikolaj Norek.

Entreprenörskap